LEGE Nr. 66 din 8 iulie 1992
privind acordarea unor facilităţi pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 17 iulie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.
  În vederea atragerii de capital străin în activităţile de explorare şi exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze, inclusiv cele care au drept scop mărirea factorului final de recuperare din zăcăminte, în temeiul art. 17 din Legea nr. 35/1991 se adoptă prezenta lege, care reglementează facilităţile ce pot fi acordate investitorilor străini care contractează executarea de lucrări în acest domeniu.

  Articolul 1

  Investitorii străini care contractează executarea de lucrări de explorare şi exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze şi împărţirea producţiei, inclusiv cele care au drept scop mărirea factorului final de recuperare din zăcăminte, beneficiază de următoarele facilităţi:
  1. privind impozitul pe profitul realizat din activităţile prevăzute de prezenta lege:
  a) efectuarea plăţii impozitului pe profit de către partea contractantă română, în numele investitorului străin, şi eliberarea, anul, de către organele fiscale române a unui certificat privind efectuarea acestei plati; sumele astfel plătite sînt considerate venituri pentru investitorul străin şi cheltuieli pentru partea contractantă română, care le va acoperi dintr-o cota suplimentară din producţia obţinută, negociata corespunzător acordării acestei facilităţi; sau
  b) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit prevăzute de legea în vigoare la data încheierii contractului;
  2. privind taxele vamale:
  a) scutirea de taxe vamale a importurilor, efectuate de investitorul străin sau de subcontractantii acestuia, de bunuri necesare pentru executarea lucrărilor de explorare, exploatare ori marire a gradului final de recuperare a zăcămintelor de petrol şi gaze;
  b) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodăresc şi personal, necesare personalului străin al investitorului, al companiilor afiliate şi al subcontractanţilor străini ai acestuia; bunurile care sînt scutite de taxe vamale de import se nominalizeaza în anexe la contract;
  c) scutirea de taxe vamale a exportului cotelor de petrol şi gaze cuvenite investitorului străin din împărţirea producţiei, precum şi a exportului bunurilor importate de acesta şi de personalul sau străin, în condiţiile prevăzute de lit. b).


  Articolul 2

  În afară facilităţilor prevăzute la art. 1, investitorii străini şi companiile afiliate acestora, precum şi personalul lor străin se scutesc de plată oricăror impozite şi taxe, altele decît cele prevăzute în anexa la prezenta lege, pentru activităţi legate nemijlocit de obiectul contractului.


  Articolul 3

  Investitorul străin are dreptul sa primească, sa remită sau sa retina în străinătate, cu scutire de impozit, şi sa folosească fără restrictii veniturile realizate din vînzarea de petrol şi gaze, care provin din cota sa. În cazul în care din astfel de vinzari efectuate în România obţine moneda locală în exces faţă de nevoile imediate, investitorul străin are dreptul sa o transforme în valută convertibilă, în condiţiile legii, sa o remită liber şi sa o retina în străinătate.


  Articolul 4

  Pentru stabilirea curenta a obligaţiilor pe care partea contractantă română le preia, potrivit art. 1 pct. 1 lit. a), în numele investitorului străin, pe toată durata executării contractelor se aplică legile fiscale în vigoare la data încheierii acestora.


  Articolul 5

  Facilităţile care se acordă investitorilor străini, potrivit prezentei legi, se stabilesc, pentru fiecare contract în parte, pe întreaga durata a contractului, care nu poate fi mai mare de 30 de ani.
  Contractele se vor încheia cu clauza intrării în vigoare la data aprobării lor de către Guvern.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU


  Anexa 1
  IMPOZITELE ŞI TAXELE
  pentru care nu se acordă scutire de plată
  1. Impozit pe veniturile sub forma de salariu şi alte drepturi salariale impozabile potrivit legii
  2. Taxe notariale
  3. Taxe de timbru
  4. Taxe pentru formalităţi, eliberari de certificate, autorizaţii şi alte documente
  5. Taxe pentru efectuarea unor servicii
  6. Taxe pentru deschiderea conturilor bancare (cheltuieli bancare, comisioane bancare)
  7. Taxe de licenţă
  8. Taxe pentru înmatriculări, menţiuni şi radieri în Registrul comerţului
  9. Taxe pentru acte şi informaţii furnizate de Registrul comerţului
  10. Taxe şi chirii în legătură cu suprafaţa contractuală
  11. Taxe de arbitraj
  12. Alte taxe - taxe de viza, taxe de rezidenţă, taxe rutiere, taxe de aeroport, alte asemenea taxe - stabilite de lege sau de autorităţile administraţiei publice locale.
  --------------