HOTĂRÂRE nr. 1.666 din 14 decembrie 2005
privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.187 din 29 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pe perioada sezonului rece, în lunile ianuarie, februarie şi martie 2006, nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 776/2005 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2005, se majorează după cum urmează:
  a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 190 lei (RON);
  b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 110 lei (RON) şi 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 116 lei (RON);
  c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 150 lei (RON) şi 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 85 lei (RON);
  d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 190 lei (RON) şi 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 60 lei (RON);
  e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 225 lei (RON) şi 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 48 lei (RON);
  f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260 lei (RON) şi 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 24 lei (RON).


  Articolul 2

  (1) Bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie 2006, în cuantumurile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2005, tipărite şi transmise beneficiarilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2006 vor purta valorile aprobate la art. 1 lit. a)-f).
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizează furnizorii de gaze naturale sau, după caz, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, să modifice cuantumul înscris pe bonurile valorice transmise beneficiarilor ori care urmează să fie transmise acestora, aplicând pe acestea o ştampilă specială cu nivelul ajutorului aprobat la art. 1 lit. a)-f).
  (3) Modelul ştampilei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  În aplicarea prevederilor art. 2, în cazul familiilor şi persoanelor care au stabilit dreptul la ajutor pentru încălzire înainte de 1 ianuarie 2006, directorii executivi ai direcţiilor teritoriale de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emit noi decizii, pe care le transmit titularilor ajutorului până la data de 15 ianuarie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 14 decembrie 2005.
  Nr. 1.666.


  Anexa


               <──────────── 55 mm ────────────>
               
  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 190 lei XX 40 mm

  V

      Scara desen 2:1
      ZZZZZZZZZZ - DENUMIRE FURNIZOR sau, după caz, DIRECTIILE DE
                   MUNCA TERITORIALE
      XX - INITIALE JUDET,COD AUTO(MM-Maramures,
                                           MB-Municipiul Bucureşti, etc.)

      Marime naturala

      
  ZZZZZZZZZZZZ 190 lei XX


  ________