HOTĂRÂRE nr. 972 din 26 iulie 2006
pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 266 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Vlădescu
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Bîtu Alice Cezarina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iulie 2006.
  Nr. 972.


  Anexă

  STATUT 26/07/2006