HOTĂRÂRE nr. 507 din 14 mai 2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 145/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004, aprobată prin Legea nr. 145/2004.
  ---------- Notă *) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere autorizată din limba engleză.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 mai 2008.
  Nr. 507.
  ROMÂNIA
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  BIROU SECRETAR DE STAT

      Către: Domnul Raphael Alomar, guvernator
               Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
      Fax: 331 47.55.03.38
      De la: Domnul Eugen Teodorovici, secretar de stat
               Ministerul Finanţelor Publice
      Fax: 401.312.67.92
      Subiect: Acordul-cadru de împrumut nr. 1.428/2002
               - Proiectul privind sălile de sport
      Nr. pagini (inclusiv pagina de gardă): Data: 10 decembrie 2007
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Stimate domn,
  La solicitarea Companiei Naţionale de Investiţii şi pe baza ultimelor cifre comunicate de aceasta, aş dori să vă rog să luaţi în considerare modificarea acordului-cadru de împrumut mai sus menţionat după cum urmează.
  Toate cele 300 de săli de sport aprobate iniţial de BDCE au fost finalizate.
  Economiile rezultate după finalizarea celor 300 de săli de sport au fost utilizate pentru finanţarea a 39 de săli de sport suplimentare. În urma finalizării celor 39 de noi săli de sport au rezultat noi economii. Aceste economii vor fi utilizate pentru finanţarea altor două săli de sport suplimentare ce vor fi finalizate până în luna decembrie 2008.
  Vă prezentăm în continuare tabelul actualizat, inclus în anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut.
  Cost repartizat pe articole - euro - Iniţial Efectiv (pentru 300 de săli de sport) Pentru cele 41 de săli de sport noi Propus pentru cele 341 de săli de sport (2+3)
  Nr. 1 2 3 4
  Proiectare şi design 2.178.000 5.886.876 822.833 6.709.759
  Lucrări 100.055.400 84.511.187 15.048.464 99.559.651
  Echipamente 6.666.600 2.435.837 194.753 2.630.590
  TOTAL: 108.900.000 92.833.900 16.066.100 108.900.000

  În acest context, anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut, "Sinteza proiectului", va fi modificată după cum urmează:
  "Domenii de intervenţie: Scopul proiectului este construcţia a 341 de săli de sport anexate şcolilor primare şi gimnaziale din România.

      ......................................
      Costul repartizat Proiectare şi design 6.709.759 6,17 %
         pe articole Lucrări 99.559.651 91,43 %
         - în euro - Echipamente 2.630.590 2,40 %
      ......................................
      Calendarul lucrărilor Începerea lucrărilor mai 2003
                              Finalizarea lucrărilor decembrie 2008"
  În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegere şi sprijin din partea dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră cât mai curând.
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
  - FAX -
  Către: Domnul Eugen Teodorovici, Fax: 00 4021 312 67 92 secretar de stat Ministerul Economiei şi Finanţelor Cc: Doamna Carmen Ghiţă Ministerul Economiei şi Finanţelor
  De la: Thierry Poirel, Data: 11 decembrie 2007 director general Direcţia generală împrumuturi
  Tel: 0033.1.47.55.71.59 (Secretariat) Pagini: 1 Fax: 0033.1.47.55.37.52
      Subiect: F/P 1.428 (2003) - "Săli de sport"
               Confirmarea modificării costurilor estimate pe componente
               şi a datei estimate de finalizare a proiectului

  Stimate domnule secretar de stat,
  În urma solicitării dumneavoastră din data de 10 decembrie 2007 şi a contactelor ulterioare dintre serviciile noastre, îmi face plăcere să vă informez că BDCE nu are obiecţii în a confirma realocarea costurilor estimate pe componente ale proiectului F/P 1.428 (2002) "Săli de sport", după cum urmează:
  Costul repartizat pe articole - în euro -
  Proiectare şi design 6.709.800 6%
  Lucrări 99.559.600 92%
  Echipamente 2.630.600 2%
  TOTAL: 108.900.000 100%
  Confirmăm, de asemenea, că numărul de săli de sport a fost majorat de la 339 la 341 şi că data estimată pentru finalizarea proiectului este în prezent decembrie 2008 şi nu decembrie 2007 cum se prevedea în ediţia revizuită în noiembrie 2006.
  Thierry Poirel,
  director general
  --------