LEGE nr. 271 din 23 iunie 2003
pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 1 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifica Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la poluantii organici persistenti, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998.


  Articolul 2

  Se ratifica Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998.


  Articolul 3

  Se ratifica Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999.


  Articolul 4

  Anul de referinţa pentru reducerea emisiilor anuale totale în atmosfera de poluanti organici persistenti ce fac obiectul protocolului prevăzut la art. 1, precum şi pentru reducerea emisiilor anuale totale în atmosfera de metale grele ce fac obiectul protocolului prevăzut la art. 2 este anul 1989.


  Articolul 5

  România, ţara cu economie în tranzitie, beneficiază de termenele de aplicare a valorilor limita pentru emisiile de poluanti ce fac obiectul protocolului prevăzut la art. 3.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 23 iunie 2003.
  Nr. 271.

  PROTOCOL 24/06/1998
  PROTOCOL 24/06/1998
  PROTOCOL 01/12/1999