HOTĂRÂRE nr. 739 din 31 august 2020pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 7 septembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 și 375 bis din 11 mai 2020, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  București, 31 august 2020.
  Nr. 739.

  ANEXE nr. 1-6

  ANEXE
  privind modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea
  Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și
  a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021