LEGE Nr. 79 din 6 iulie 1995
privind ratificarea Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 13 iulie 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifica Protocolul nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994.


  Articolul 2

  Protocolul nr. 11 este prevăzut ca anexa la prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE

  PROTOCOL 11 11/05/1994