ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2010privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 23 septembrie 2010
  În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I.


  Articolul 2

  Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzut în anexa nr. II.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale, prevăzute în anexa nr. III.


  Articolul 4

  Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzute în anexa nr. IV.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția modernizarea patrimoniului, investiții și informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 7

  Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 31 august 2010.
  Nr. 4.802.

  Anexa nr. I

  METODOLOGIE
  de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
  2011-2012


  Anexa nr. II

  ANEXĂ
  privind Calendarul admiterii în invatamantul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012


  Anexa nr. III

  METODOLOGIE
  de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul
  școlar 2011-2012 în liceele vocaționale


  Anexa nr. IV

  METODOLOGIE
  de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă
  modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv
  de predare a unei limbi moderne de circulație internațională