LEGE nr. 166 din 22 mai 2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 28 mai 2013
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013.


  Articolul 2
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, se concesionează entității mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, bunurile proprietate publică ce fac parte din obiectiv, astfel cum este definit la art. 6 din acordul prevăzut la art. 1.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt încredințate entității mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, activități legate de infrastructura rutieră și activitatea de colectare a tarifelor de traversare, în condițiile stabilite prin acordul prevăzut la art. 1.(3) Pentru asigurarea contribuției României pe anul 2013 la capitalul social al societății comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, precum și la bugetul de funcționare preconizat de la înființare și până la punerea în funcțiune a obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea la Calafat-Vidin", Ministerul Transporturilor poate beneficia de sume repartizate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în condițiile legii.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 22 mai 2013.
  Nr. 166.

  ACORD
  între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități
  comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul
  Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria)