ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007
  Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
  ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele pentru situații de urgență județene /al municipiului București, urmărește punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 13 septembrie 2001.

  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David

  București, 21 mai 2007.
  Nr. 210.

  Anexă

  METODOLOGIE
  privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu