ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
  Ținând cont de Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 122.008 din 28 decembrie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) și al art. 16 alin. (7) și (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Doru Ciocan

  București, 7 februarie 2017.
  Nr. 22.

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
  Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.