HOTĂRÎRE Nr. 350 din 10 mai 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex administrativ-cultural, primărie şi casa de cultura Sebis, judeţul Arad"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 20 mai 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex administrativ-cultural, primărie şi casa de cultura Sebis, judeţul Arad", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:
  - pentru valorile aferente realizării construcţiei pentru sediile Primăriei Oraşului Sebis, Casei de cultura Sebis şi adapostului de apărare civilă, din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;
  - pentru valorile aferente circumscripţiei financiare şi trezoreriei oraşului Sebis, din fondurile Ministerului Finanţelor, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  ---------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -----------------