HOTĂRÂRE nr. 163 din 13 martie 2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 martie 2000  În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  NORMA 13/03/2000