ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 30 iunie 2011
  Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,
  în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 3 pct. II lit. e) și j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.,
  în temeiul art. 11 alin. (2) și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de autorizare a diriginților de șantier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 23 martie 2010, se abrogă.


  Articolul 4

  Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general

  București, 13 mai 2011.
  Nr. 1.496.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURA 13/05/2011