HOTĂRÂRE nr. 741 din 14 mai 2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Pozitiile nr. 5, 32, 37, 46, 53, 91, 95, 101, 124, 135, 136, 142 şi 154 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile de diurnăPlafoanele de cazare
    IIIAB
    "5.Angliaeuro3556150300
    32.Cehiaeuro3556150300
    37.Ciprueuro3556150300
    46.Danemarcaeuro3556150300
    53.Estoniaeuro3556150300
    91.Letoniaeuro3556150300
    95.Lituaniaeuro3556150300
    101.Maltaeuro3556150300
    124.Poloniaeuro3556150300
    135.Slovaciaeuro3556150300
    136.Sloveniaeuro3556150300
    142.Suediaeuro3556150300
    154.Ungariaeuro3556150300"

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Marian Sarbu,
  ministru delegat pentru
  relatiile cu partenerii sociali
  Bucureşti, 14 mai 2004.
  Nr. 741.
  ----------