ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994
  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,
  având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,
  în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanță:

  Articolul 1

  Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).


  Articolul 2

  Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu

  București, 12 august 1994.
  Nr. 41.

  Anexa nr. 1

  LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
  ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ
  I. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului

  Nr.
  crt.

  Denumirea organizației

  Sediul

  Anul
  înființării

  Anul
  aderării
  României

  Instituția română
  care coordonează relațiile
  cu organizația internațională
  respectivă
  Explicații

  0

  1

  2

  3

  4

  5


  1.

  Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)

  New York

  1945

  1955

  Ministerul Afacerilor Externe


  - Comitetul O.N.U. pentru eliminarea
  discriminării rasiale ;

  Geneva

  1966

  1970


  - Convenția contra torturii și a altor
  tratamente aplicate cu cruzime,
  inumane sau degradante

  New York

  1984

  1990


  2.

  Organizația Națiunilor Unite pentru
  Alimentație și Agricultura (F.A.O.)

  Roma

  1945

  1961

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  3.

  Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.)

  Geneva

  1919

  1919

  Ministerul Muncii și Protecției
  Sociale


  4.

  Agenția Internațională pentru
  Energia Atomică (A.I.E.A.)

  Viena

  1957

  1957

  Ministerul Afacerilor Externe;
  Ministerul Cercetării și Tehnologiei


  5.

  Organizația Meteorologică Mondială
  (O.M.M.)

  Geneva

  1873

  1948

  Ministerul Apelor, Pădurilor
  și Protectiei Mediului


  6.

  Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.)

  Madrid

  1975

  1975

  Ministerul Turismului


  7.

  Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.)

  Londra

  1948

  1948

  Ministerul Transporturilor


  8.

  Uniunea Poștală Universală (U.P.U.)

  Berna

  1874

  1874

  Ministerul Comunicațiilor


  9.

  Uniunea Internațională de Telecomunicații
  (U.I.T.)

  Geneva

  1865

  1865

  Ministerul Comunicațiilor


  10.

  Organizația Aviației Civile
  Internaționale (O.A.C.I.)

  Montreal

  1944

  1965

  Ministerul Transporturilor


  11.

  Acordul General pentru Tarife și
  Comerț (G.A.T.T.)

  Geneva

  1947

  1971

  Ministerul Comerțului


  12.

  Organizația Mondială a Proprietății
  Intelectuale (O.M.P.I.)

  Geneva

  1927

  1927

  O.S.I.M.


  13.

  Organizația Mondială a Sănătății
  (O.M.S.)

  Geneva

  1946

  1948

  Ministerul Sănătății


  14.

  Organizația Națiunilor Unite pentru
  Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)

  Viena

  1979

  1980

  Ministerul Industriilor


  15.

  Organizația Națiunilor Unite pentru
  Educație, Știință și Cultură
  (U.N.E.S.C.O.)

  Paris

  1945

  1956

  Ministerul Culturii


  16.

  Comisia Dunării Externe

  Budapesta

  1948

  1949

  Ministerul Afacerilor


  17.

  Consiliul Europei Externe

  Strasbourg

  1949

  1993

  Ministerul Afacerilor


  18.

  Uniunea Latină Externe

  Madrid

  1954

  1979

  Ministerul Afacerilor


  19.

  Federația Mondială a Asociațiilor
  pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)

  Geneva


  1956

  Ministerul Afacerilor Externe


  20.

  Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)

  Paris

  1931

  1960

  Ministerul Afacerilor Externe


  21.

  Forumul Internațional al
  Transporturilor - Organizația
  pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
  (ITF-OCDE)

  Paris

  1953

  1993

  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor


  22.

  Conferința Europeană a Administrațiilor
  de Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.)

  Bonn

  1959

  1990

  Ministerul Comunicațiilor


  23.

  Convenția de la Basel privind controlul
  deșeurilor toxice

  Basel

  1989

  1991

  Ministerul Apelor, Pădurilor și
  Protectiei Mediului


  24.

  Convenția privind zonele umede de
  importanță internațională, în special
  ca habitat al păsărilor


  1991

  1991

  Ministerul Apelor, Pădurilor și
  Protectiei Mediului


  25.

  Comisia Internațională a Marilor Baraje

  Paris

  1928

  1928

  Ministerul Apelor, Pădurilor și
  Protectiei Mediului


  26.

  Convenția de la Viena pentru
  protejarea stratului de ozon

  Viena

  1987

  1993

  Ministerul Apelor, Pădurilor și
  Protectiei Mediului


  27.

  Protocolul de la Montreal pentru
  protejarea stratului de ozon

  Montreal

  1987

  1993

  Ministerul Apelor, Pădurilor și
  Protectiei Mediului


  28.

  Comisia Europeană de Lupta contra
  Febrei Aftoase

  Roma

  1953

  1993

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  29.

  Oficiul Internațional al Epizootiilor

  Paris

  1924

  1927

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  30.

  Oficiul Internațional al Viei și Vinului

  Paris

  1924

  1957

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  31.

  Comisia Internațională pentru Irigații
  și Drenaje

  New Delhi

  1950

  1958

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  32.

  Societatea Internatională pentru
  Științe Horticole

  Haga

  1959

  1960

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  33.

  Organizația Europeană și Mediterană
  pentru Protecția Plantelor

  Paris

  1951

  1958

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  34.

  Comisia Sericicolă Internațională

  Paris


  1969

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  35.

  Asociația Internațională pentru
  Controlul Semințelor (I.S.T.A.)

  Zurich

  1924

  1958

  Ministerul Agriculturii și Alimentației


  36.

  Interpol

  Paris

  1923

  1973

  Ministerul de Interne


  37.

  Organizația Mondială a Proprietății
  Intelectuale - Uniunea de la Berna –
  drepturi de autor

  Geneva

  1971
  O.M.P.I.
  1886-
  Berna

  1978
  O.M.P.I.
  1927

  Ministerul Culturii


  38.

  Consiliului Europei

  Strasbourg

  1954

  1991

  Ministerul Culturii


  39.

  Centrul Internațional Roma de Studii
  pentru Conservarea și Restaurarea
  Bunurilor Culturale

  Roma

  1958

  1960

  Ministerul Culturii


  40.

  Fondul Patrimoniului Cultural Mondial

  Paris

  1972

  1990

  Ministerul Culturii


  41.

  Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)

  Bruxelles

  1950

  1968

  Ministerul Finanțelor


  42.

  Biroul Internațional pentru Tarife Vamale

  Bruxelles

  1890

  1892

  Ministerul Finanțelor


  43.

  Conferința de la Haga de Drept
  Internațional Privat

  Haga

  1893

  1991

  Ministerul Justiției


  44.

  Curtea Permanentă de Arbitraj de la
  Haga

  Haga

  1899

  1899

  Ministerul Justiției


  45.

  Biroul Internațional pentru Măsuri și
  și Greutăți

  Sevres-
  Franta

  1875

  1883

  Biroul Român de
  Metrologie Legală


  46.

  Biroul Internațional de Metrologie
  Legală

  Paris

  1955

  1956

  Biroul Român de
  Metrologie Legală


  47.

  Institutul Internațional de Statistică

  Voorburg-
  Olanda

  1885

  1961

  Comisia Naționala
  pentru Statistica


  48.

  Uniunea Interparlamențară

  Geneva

  1889

  1891

  Parlamentul României –
  Camera Deputaților


  49.

  Organizația Internațională de
  Standardizare (I.S.O.)

  Geneva

  1946

  1950

  Institutul Român de Standardizare


  50.

  Comitetul European pentru
  Standardizare în Electrotehnică
  (CENELEC)

  Bruxelles

  1973

  1991

  Institutul Român de Standardizare


  51.

  Comitetul European de Standardizare
  (C.E.N.)

  Bruxelles

  1961

  1991

  Institutul Român de Standardizare


  52.

  Institutul European de Standardizare
  în Telecomunicații (E.T.S.I.)

  Sophia-
  Antipolis-
  Franta

  1988

  1991

  Institutul Român de Standardizare


  53.

  Rețeaua Internațională de
  Terminologie (TERMNET)

  Viena

  1979

  1991

  Institutul Român de Standardizare


  54.

  Institutul Unificat de de Cercetări
  Nucleare (I.U.C.N.)

  Dubna-
  Federația
  Rusa

  1956

  1956

  Ministerul Cercetării și Tehnologiei


  55.

  Societatea Europeană de Fizica

  Geneva

  1968

  1968

  Ministerul Cercetării și Tehnologiei


  56.

  Centrul Internațional de Seismologie

  New Berry-
  Anglia

  1928

  1971

  Ministerul Cercetării și Tehnologiei


  57.

  Centrul Internațional de Informare
  Științifică și Tehnică

  Moscova

  1969

  1969

  Ministerul Cercetării și Tehnologiei


  58.

  Organizația Internațională a
  Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.)

  Londra

  1959

  1991

  Oficiul pentru Protecția
  Consumatorilor


  59.

  Comisia Electrotehnica Internațională
  (C.E.I.)

  Geneva

  1906

  1906

  Ministerul Industriilor


  60.

  Organizația pentru Interzicerea
  Armelor Chimice

  Haga

  1993

  1993

  Ministerul Afacerilor Externe


  61.

  Organizația Internațională a
  Francofoniei (O.I.F.)

  Paris

  1970

  1993

  Ministerul Afacerilor Externe


  62.

  TRACECA

  Baku

  1998

  1998

  Ministerul Transporturilor,
  Construcțiilor și Turismului


  63.

  Agenția Internațională pentru Energie
  Regenerabilă

  Abu
  Dhabi

  2009

  2011

  Ministerul Energiei, Întreprinderilor
  Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri


  63^1.

  Organizația Europeană pentru Cercetări
  Nucleare

  Geneva

  1953

  2015

  Ministerul Educației Naționale
  și Cercetării Științifice


  64.

  Fundația Europeană pentru Tineret

  Strasbourg

  1972

  1993

  Ministerul Tineretului și Sportului

  În baza Legii nr. 64/1993 pentru aderarea României la Statutul Consiliului Europei, România a devenit stat membru al Consiliului Europei. Potrivit art. 2 al Statutului Fundației Europene pentru Tineret, adoptat prin Rezoluția nr. (98)31 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, membrii Fundației Europene pentru Tineret sunt statele membre ale Consiliului Europei. Prin urmare, în conformitate cu instrumentele juridice menționate, România deține calitatea de membru al Fundației Europene pentru Tineret.

  Titlul ”Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României” – Abrogat.


  (la 23-07-2020, Pct. I din anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020 )
  II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale

  Nr.
  crt.

  Denumirea organizației

  Sediul

  Anul
  înființării

  Anul
  aderării
  României

  Instituția română
  care coordonează
  relațiile cu organizația
  internațională
  respectivă

  Explicații

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Organizația pentru Securitate
  și Cooperare în Europa
  (O.S.C.E.)

  Viena

  1975

  1975

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  România a semnat Actul
  final al Conferinței pentru
  Securitate și Cooperare
  în Europa

  2.

  Adunarea Parlamențară a
  Organizației pentru Securitate
  și Cooperare în
  Europa (A.P. O.S.C.E.)

  Copenhaga

  1991

  1991

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  Parlamentul României
  participă cu reprezentanți
  la reuniuni

  3.

  Organizația pentru
  Cooperare Economică
  a Marii Negre

  Istanbul

  1992

  1992

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  Membru fondator

  4.

  Academia Diplomatică
  Internațională

  Paris

  1926

  1926

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  Membru fondator

  5.

  Conferința Europeană
  a Aviației Civile (C.E.A.C.)

  Neuilly
  sur Seine

  1954

  1991

  Ministerul
  Transporturilor

  Aprobare viceprim-ministru

  6.

  Asociația Internațională
  Permanentă a Congreselor
  de Navigație (A.I.P.C.N.)

  Bruxelles

  1885
  reactua-
  lizat în
  1990

  1975

  Ministerul
  Transporturilor

  Aderare comunicată de
  Ministerul Transporturilor

  7.

  Asociația Internațională
  Permanentă a Congreselor
  Rutiere (A.I.P.C.R.)

  Paris

  1908

  1957

  Ministerul
  Transporturilor

  Reactualizat;
  aprobare viceprim-ministru
  din anul 1991

  8.

  Autostrada transeuropeană
  N-S (TEM).Proiect regional
  sub egida C.E.E./ O.N.U. și
  P.N.U.D.

  Varșovia

  1977

  1977

  Ministerul
  Transporturilor

  Aprobare viceprim-ministru

  9.

  Carta Europeană a
  Energiei

  Bruxelles

  1991

  1991

  Ministerul
  Industriilor

  Aprobarea primului-ministru,
  din anul 1991

  10.

  Federația Internațională
  pentru Locuire, Urbanism și
  Amenajarea Terito-riului
  (F.I.H.U.A.T.)

  Haga

  1913

  1990

  Ministerul
  Lucrărilor
  Publice și
  Amenajării
  Teritoriului

  Aprobare viceprim -ministru
  din anul 1990

  11.

  Comisia Internațională
  pentru Exploatarea
  Științifică a Mării Mediterane
  (C.I.E.S.M.)

  Monte

  1925

  1925

  Ministerul
  Apelor, Padu-
  rilor și Pro-
  tectiei
  Mediului

  Hotărârea conducerii
  Academiei Române

  12.

  Federația Europeană
  de Zootehnie

  Roma


  1971

  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimenta-
  tiei

  România participă din
  anul 1971

  13.

  Sistemul OCDE pentru
  certificarea semințelor
  destinate comerțului
  internațional

  Paris

  1931

  1969

  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimenta-
  tiei

  România participă din
  anul 1969

  14.

  Asociația Internaționala
  de Semnalizare Maritimă

  Paris

  1957

  1966

  Ministerul
  Apărării
  Naționale

  România participă din
  anul 1966

  15.

  Comitetul Internațional
  de Medicină și Farmacie
  Militară

  Liege-
  Belgia

  1921

  1923

  Ministerul
  Apărării
  Naționale

  România participă din
  anul 1923

  16.

  Comisia Internaționala
  de Istorie Militară

  Porrentruy
  - Elveția

  1926

  1974

  Ministerul
  Apărării
  Naționale

  România participă din
  anul 1974

  17.

  Asociația Internațională
  a Arhivelor Francofone

  Quebec

  1989

  1993

  Ministerul
  de Interne

  România participă din
  anul 1993

  18.

  Consiliul Internațional
  al Arhivelor

  Paris

  1948

  1956

  Ministerul
  de Interne

  România participă din
  anul 1956

  19.

  Comitetul Tehnic
  Internațional pentru
  Prevenirea și Stingerea
  Incendiilor

  Paris

  1895

  1895

  Ministerul
  de Interne

  Membru fondator

  20.

  Consiliul Internațional
  al Muzeelor

  Paris

  1946

  1958

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1958

  21.

  Institutul Internațional
  de Teatru

  Paris

  1948

  1957

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1957

  22.

  Uniunea Internațio-nală
  a Marionetistilor

  Praga

  1929

  1929

  Ministerul
  Culturii

  H.C.M. nr. 468/1959

  23.

  Consiliul Internațional
  al Muzicii

  Paris

  1947

  1960

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1960

  24.

  Asociația Internațională
  a Teatrelor pentru Copii

  Franta

  1965

  1965

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1965

  25.

  Federația Internațională
  a Asociațiilor de Bibliotecari

  Haga

  1930

  1961

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1961

  26.

  Asociația Internațională
  a Teatrelor de Amatori

  Copenhaga

  1970

  1993

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1993

  27.

  Consiliul Internațional
  al Monumentelor și Siturilor
  Istorice

  Franta

  1965

  1970

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1970

  28.

  Asociația Autoritatilor care
  Controlează Asigurările din
  Țările în Curs de Dezvoltare  1983

  Ministerul
  Finanțelor

  România participă din
  anul 1983

  29.

  Institutul Internațional
  pentru Unificarea Dreptului
  Privat (UNIDROIT)

  Roma

  1926

  1927

  Ministerul
  Justiției

  Procesul-verbal al Comisiei
  Consiliului Consultativ
  de pe lângă M.A.E.
  din 2 decembrie 1927

  30.

  Federația Internațională
  de Astronautică (I.A.F.)

  Paris

  1960

  1960

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1960

  31.

  Uniunea Geografică
  Internațională (I.B.U.)

  Edmonton

  1959

  1959

  Academia
  Română

  H.C.M. nr. 653/1959

  32.

  Federația Internațională
  a Societăților de Filozofie

  Fribourg


  1973

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1973

  33.

  Uniunea Internațională
  de Științe Psihologice
  (I.U.P. sys)

  Montreal

  1951

  1964

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1964

  34.

  Comitetul Internațional
  de Științe Istorice (C.I.S.H.)

  Geneva

  1926

  1974

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1974

  35.

  Asociația Internațională
  de Studii Sud-Est Europene
  (A.I.E.S.E.E.)

  București

  1963

  1963

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1963

  36.

  Asociația Internațională
  de Științe Economice

  Paris


  1959

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1959

  37.

  Federația Internațională
  de Informare și Documentare

  Haga

  1895

  1958

  Ministerul
  Cercetării
  și Tehnologiei

  România participă din
  anul 1958

  38.

  Uniunea Mondială a
  Nevăzătorilor  1972

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1972

  39.

  Uniunea Europeană
  a Nevăzătorilor  1972

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1972

  40.

  Asociația Internațională
  a Sahului în Braille

  Paris

  1951

  1972

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1972

  41.

  Federația Mondială
  a Surzilor

  Roma

  1951

  1963

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1963

  42.

  Sistemul O.C.D.E.
  pentru aplicarea
  normelor internaționale la
  fructe și legume proaspete

  Paris

  1931

  1969

  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimentatiei

  Adresa Secretariatului
  General al Consiliului
  de Miniștri nr. 451/I.D./
  2 iulie 1969

  43.

  O.C.D.E. - Comitetul oțelului

  Paris

  1960

  1993

  Ministerul
  Industriei
  și Comerțului

  România participă din
  anul 1993

  44.

  O.C.D.E. - Comitetul
  pentru industria
  construcțiilor navale

  Paris

  1960

  1998

  Ministerul
  Industriei
  și Comerțului

  România participă din
  anul 1998

  45.

  Rețeaua Internațională
  pentru Întreprinderi
  Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.)

  Roma

  2004

  2004

  Agenția
  Națională
  pentru
  Întreprinderi
  Mici și
  Mijlocii și
  Cooperație

  România participă din
  anul 2004

  46.

  Centrul pentru
  Dezvoltare (OCDE)

  Paris

  1960

  2004

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  România participă din
  anul 2004

  47.

  OCDE - Programul
  pentru dezvoltare
  economică și creare
  a locurilor de muncă
  (Programul LEED - Local
  la nivel local Employment
  and Economic
  Development Programme)

  Paris

  1961

  2004

  Agenția Națională
  pentru Întreprinderi
  Mici și Mijlocii
  și Cooperație

  România participă ca
  membru cu drepturi
  depline din decembrie
  2004

  48.

  OCDE - Comitetul
  Transporturilor Maritime

  Paris

  1961

  2005

  Ministerul
  Transporturilor
  Construcțiilor
  și Turismului

  România participă din
  anul 2005

  49.

  Europae Archaeologiae
  Consilium (EAC)

  1040 Bruxelles,
  rue Champ du
  Roi 37

  1999

  2002

  Ministerul Culturii și Cultelor

  România participă din
  anul 2002

  50.

  Federația Internațională
  a Consiliilor Artelor și a
  Agențiilor Culturale (IFACCA

  372
  Elizabeth
  St., Surry
  Hills,
  Sydney,
  Australia

  2000

  2005

  Ministerul
  Culturii
  și Cultelor, Administrația
  Fondului
  Cultural
  Național

  România participă din
  anul 2005

  51.

  Rețeaua Europeană
  a Consiliilor Judiciare (RECJ)

  Bruxelles

  2004

  2007

  Consiliul
  Superior al
  Magistraturii

  România participă din
  anul 2007

  52.

  Rețeaua Europeană
  de Formare Judiciară (EJTN)

  Bruxelles

  2003

  2007

  Institutul Național al
  Magistraturii

  România participă din
  anul 2007

  53.

  OCDE - Comitetul de
  Statistică și Guvernanță în
  Statistică

  Paris

  1961

  2019

  Institutul
  Național de
  Statistică

  România participă, începând
  cu anul 2019, cu statut de
  asociat, la activitatea
  Comitetului de Statistică și
  Guvernanță în Statistică

  54.

  OCDE - Comitetul
  pentru Agricultură (CoAg)

  Paris

  1961

  2010

  Ministerul
  Agriculturii
  și
  Dezvoltării
  Rurale

  România participă, începând
  cu anul 2010, ca observator
  permanent

  55.

  Rețeaua Europeană
  a Institutelor de Științe
  Criminalistice (ENFSI)

  Haga

  1995

  2001

  Institutul
  Național de
  Expertize
  Criminalistice

  România participă din
  anul 2001

  56.

  Conferința Mondială a
  Justiției Constituționale


  2011

  2011

  Curtea
  Constituțională
  a României

  România participă din
  anul 2011

  57.

  Rețeaua Euro-Arabă
  de Formare Judiciară (REAFJ)

  Amman

  2010

  2010

  Institutul
  Național al
  Magistraturii

  România participă din
  anul 2010

  58.

  Forumul European al
  Registrelor Comerțului (ECRF)


  1998

  2004

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2004

  59.

  Forumul Registrelor
  Comerțului - CRF

  Auckland,
  Noua
  Zeelandă

  2003

  2010

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2010

  60.

  Asociația Internațională
  a Reglementatorilor
  de Insolvență - IAIR

  Pontefract,
  Anglia

  1995

  2009

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2009

  61.

  Registrul European al
  Comerțului
  (European Business
  Register - EBR)

  Roma,
  Italia

  1992

  2012

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2011

  62.

  Academia Internațională
  Anticorupție

  Muenchendorfer
  Strasse 2,
  2361,
  Laxenburg,
  Austria

  2010

  2010

  Ministerul
  Justiției

  România participă din
  anul 2010

  63.

  Organizația Europeană a
  Serviciilor Penitenciare
  și Corecționale - EuroPris

  Haga, Olanda

  2010

  2011

  Administrația
  Națională a
  Penitenciarelor

  România participă din
  anul 2011

  64.

  Asociația Internațională
  a Înaltei Jurisdicții
  Administrative (AIHJA)

  Place du
  Palais -
  Royal 75100
  Paris 01,
  SP-Franța

  1983

  2012

  Înalta Curte
  de Casație
  și Justiție

  România participă din
  anul 2012

  65.

  OCDE - Comitetul de Concurență

  Paris

  1961

  2006

  Consiliul
  Concurenței

  România participă începând
  cu anul 2006 la lucrările
  Comitetului de Concurență

  66.

  EQUINET Rețeaua Europeană
  a Organismelor
  Naționale de Egalitate

  Bruxelles

  2007

  2007

  Consiliul
  Național
  pentru
  Combaterea
  Discriminări

  Decizia conducerii Consiliului
  de aprobare a aderării la rețea

  67.

  Rețeaua Europeană
  pentru Memorie
  și Solidaritate (REMS)

  Varșovia,
  Polonia

  2005

  2014

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 2014

  68.

  Rețeaua Traduki

  Berlin,
  Germania

  2008

  2015

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 2015

  69.

  Fondul de pensii al Conferinței
  de la Haga de Drept
  Internațional Privat

  Haga

  1893

  1991

  Ministerul
  Justiției

  România participă din
  anul 1991 la lucrările
  Comisiei, devenind parte
  la 10 instrumente ale
  acestei Comisii care se
  aplică în relația dintre
  România și celelalte state
  semnatare

  70.

  OCDE - Comitetul pentru
  Investiții sesiune lărgită

  Paris

  1961

  2006

  Departamentul
  pentru
  Investiții
  Străine și
  Parteneriat
  Public-Privat

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  asociat.

  71.

  Rețeaua de cooperare
  legislativă între ministerele
  justiției din statele membre ale
  Uniunii Europene


  2008

  2009

  Ministerul
  Justiției

  România participă din
  anul 2009

  72.

  Asociația
  Internațională a
  Procurorilor (AIP)

  Haga

  1995

  1996

  Ministerul
  Public prin
  Parchetul de
  pe lângă
  Înalta Curte
  de Casație și
  Justiție

  România participă din
  anul 1996.

  73.

  Directorul de Chei Publice al
  Organizației Aviației Civile
  Internaționale

  Montreal,
  Canada

  2005

  2015

  Direcția
  Generală de
  Pașapoarte


  74.

  Asociația Internațională a
  Securității Sociale - ISSA

  Geneva

  1927

  2015

  Casa Națională
  de Pensii
  Publice

  În cadrul acestei organizații
  România are calitate de
  membru afiliat.

  75.

  Confederația Europeană
  de Probațiune

  Utrecht

  1892

  1999

  Ministerul
  Justiției, prin
  Direcția Națională
  de Probațiune

  România participă din
  anul 1999.

  76

  OCDE - Comitetul pentru turism

  Paris

  1948

  2006

  Ministerul Turismului

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  ”participant”.

  77

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  gestionarea deșeurilor
  radioactive

  Paris

  1948

  2010

  Agenția Nucleară și pentru
  Deșeuri Radioactive

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  78

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  studii economice și tehnice
  privind energia nucleară
  și ciclul combustibil

  Paris

  1948

  2010

  Agenția Nucleară și pentru
  Deșeuri Radioactive

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  79

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  securitatea instalațiilor
  nucleare

  Paris

  1973

  2010

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  80

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  reglementarea activităților
  nucleare

  Paris

  1989

  2010

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  81

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  protecția la radiații și
  sănătate publică

  Paris

  1990

  2010

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  82

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  legislație nucleară

  Paris

  2000

  2000

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant ad-hoc”,fără
  cotizație, deoarece acest
  comitet este considerat
  “comitet permanent” al
  Consiliului OCDE.

  83.

  OCDE - Comitetul pentru IMM-uri
  și antreprenoriat (WPSMEE)

  Paris

  1993

  2007

  Ministerul pentru Mediul de
  de Afaceri, Comerț și
  Antreprenoriat

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  84.

  Organizația pentru
  Cooperare și
  Dezvoltare Economică
  - OCDE - Proiectul
  BEPS - Erodarea bazei
  de impozitare și
  transferul
  profiturilor

  Paris

  1961

  2016

  Ministerul Finanțelor
  Publice

  România participă în calitate
  de asociat cu drepturi depline
  din anul 2016.

  85.

  Consiliul Internațional
  pentru Tehnologia
  Informației în Administrația
  Guvernamentală (ICA)

  Londra

  1968

  2018

  Secretariatul
  General al
  Guvernului

  România participă din
  anul 2017.

  86.

  Sistemul Națiunilor Unite
  al Echipelor de evaluare și
  coordonare în caz de dezastre
  (UNDAC)

  Geneva

  1993

  2018

  Inspectoratul
  General
  pentru Situații
  de Urgență

  Memorandumul Ministerului
  Afacerilor Interne nr. 339.738
  din 30.06.2016 prin care au
  fost aprobate obținerea de
  către România a statutului
  de stat membru în sistemul
  UNDAC și plata contribuției
  financiare a României.

  87.

  Centrul Internațional
  pentru Cercetări Arhivistice

  Viena

  2007

  2010

  Arhivele
  Naționale ale
  României


  88.

  Rețeaua europeană de
  dezvoltare durabilă (ESDN)

  Viena

  2005

  2020

  Secretariatul
  General al
  Guvernului


  89.

  Centrul European de Excelență
  pentru Combaterea Amenințărilor
  Hibride de la Helsinki –
  European Center of Excellence for
  Countering Hybrid Threats –
  Hybrid CoE

  Helsinki

  2017

  2018

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe


  90

  Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL

  Manchester

  1996

  2003

  Poliția Română

  România participă din anul 2003.

  (la 09-11-2020, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul 2 din LEGEA nr. 240 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 ) Notă
  Art. I din LEGEA nr. 240 din 6 noiembrie 2020, publicată în Monitorul oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020, prevede:
  Articolul 1
  (1) Se aprobă plata cotizației anuale pentru participarea Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa, denumită în continuare TISPOL.
  (2) Pentru anul 2019, cotizația reprezintă echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro.
  (3) Începând cu anul 2020, plata cotizației prevăzute la alin. (1) se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite conform statutului TISPOL.
  (4) Se aprobă plata cotizațiilor restante, aferente anilor 2017 și 2018, în valoarea de 5.000 euro/an, pentru participarea Poliției Române la TISPOL.
  (5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.
  (6) Sumele prevăzute la alin. (2)-(4) se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit legii, Inspectoratului General al Poliției Române.
  III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale

  Nr.
  crt.
  Denumirea organizațieiSediul
  Anul
  înființării

  Anul
  aderării
  României

  Instituția română
  care coordonează relațiile
  cu organizația internațională
  respectivă
  Explicații
  012345
  1.
  Federația Internațională
  de Control în Automatică
  (I.F.A.C.)


  1958
  Ministerul Industriilor
  Române

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  2.
  Institutul Național de
  Sudură
  Londra 1948 1957
  Ministerul
  Industriilor

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  3.
  Uniunea Internațională
  pentru Conservarea
  Naturii și Resurselor
  Sale (I.U.C.N.)

  Morges-
  Elveția
  1948

  Ministerul
  Apelor, Pădurilor
  și Protecției
  Mediului

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  4.
  Institutul Internațional de
  Resurse Genetice
  Vegetale
  Roma
  1993
  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimentației

  Aprobare în
  ședință de
  Guvern din
  24 martie 1993
  5.
  Comisia Internațională
  de Numismatică
  Paris 19501965
  Ministerul
  Culturii

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  6.
  Organizația Internațională
  a Scenografilor,
  Tehnicienilor și
  Arhitecților de Teatru
  Praga 19681970
  Ministerul
  Culturii

  România participă
  din anul 1970
  7.
  Federația Internațională
  de Arta Fotografică
  Berna 1950 1960
  Ministerul
  Culturii

  România participă
  din anul 1960
  8.
  Societatea Internațională
  de Muzica Contemporană
  Paris 1923 1923
  Ministerul
  Culturii

  Aprobarea Uniunii
  compozitorilor și
  muzicologilor din
  anul 1990
  9.
  Uniunea Internațională
  a Federațiilor Grupurilor
  Folclorice
  Nisa 1949 1991
  Ministerul
  Culturii

  România participă
  din anul 1991
  10.
  Consiliul Internațional
  al Organizatiilor de
  Festivaluri Folclorice

  Confelans
  - Franta
  1970 1991
  Ministerul
  Culturii

  România participă
  din anul 1991
  11.
  Sistemul internanațional
  de inregistrare a
  publicatiilor în serie
  (I.S.D.S.)
  Paris 1974 1990
  Ministerul
  Culturii

  Aprobare
  vice- prim-ministru
  din anul 1990
  11^1.
  Agenția Internațională
  ISBN
  Londra 20052005
  Biblioteca
  Națională
  a României-
  Centrul
  Național
  ISBN-
  ISSN-CIP

  România participă
  din anul 2005
  11^2.
  Agenția Internațională
  ISMN
  Berlin 1993 1996
  Biblioteca
  Națională
  a României
  - Centrul
  Național
  ISBN-ISSN
  -CIP

  România participă
  din anul 1996
  12.
  Consiliul Internațional al
  Uniunilor Științifice
  (I.C.S.U.)
  Bruxelles1931 1955
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  13.
  Uniunea Academică
  Internațională (I.A.U.)
  Bruxelles1919 1929
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  14.
  Uniunea Internațională
  de Matematică (I.M.U.)

  Rio de
  Janeiro
  1957
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  15.
  Uniunea Astronomică
  Internatională (U.A.I.)
  Cambridge1928
  1928
  1967
  reafiliere

  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  16.
  Comitetul Internațional
  pentru Cercetarea
  Spațiului (C.O.S.P.A.R.)
  Paris 1963
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  17.
  Uniunea Internațională de
  Chimie Pura și Aplicată
  Oxford 1963
  Academia
  Română

  România participă
  din anul 1963
  18.
  Confederația Internațională de
  Analiză Termică (I.C.T.A.)
  Toronto 1992
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  19.
  Uniunea Internațională de
  Științe Biologice (I.U.B.S.)
  Paris 1955 1966
  Academia
  Română

  Aprobarea M.A.E.
  nr. 10/8435/
  28.07.1967
  20.
  Federația Europeană a
  Societăților de Biochimie
  Londra 1963
  Academia
  Română

  România participă
  din anul 1963
  21.
  Uniunea Internațională
  de Geodezile și Geofizică
  (I.U.G.G.)
  Copenhaga1919 1966
  Academia
  Română

  România participă
  din anul 1966
  22.
  Uniunea Internațională
  de Științe Geologice
  Hanovra 1969
  Academia
  Română

  România participă
  din anul 1969
  23.
  Programul Internațional
  Geosferă-Biosferă
  (Global change)
  Stockholm1991
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  24.
  Asociația Internaționalâ de
  Științe Politice (I.P.S.A.)
  Oslo 1971
  Academia
  Română

  România participă
  din anul 1971
  25.
  Asociația Internațională de
  Istorie Economică
  Londra 1970
  Academia
  Română

  România participă
  din anul 1970
  26.
  Uniunea Internațională
  de Istorie și Filozofie a
  Științei :
  - Divizia de logica,
  metodologie și filozofie
  a științei
  - Divizia de istorie a științei

  Montpellier
  Frankfurt
  Main
  1959
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  27.
  Comitetul Internațional
  Permanent al Lingvistilor
  (C.I.P.L.)
  Leiden 1965
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  28.
  Uniunea Internațională
  de Mecanică Teoretică
  și Aplicată
  New York 1956
  Academia
  Română

  Hotărârea
  conducerii
  Academiei
  Române
  28^1.
  Comitetul Științific pentru
  Cercetări Antarctice (SCAR)
  Cambridge19582008
  Academia
  Română

  România a
  devenit membru
  asociat în 2008
  29.
  Comitetul Internațional
  al Sportului pentru
  Surzi (C.I.S.S.)
  1953
  Secretariatul de
  Stat pentru
  Handicapați

  România participă
  din anul 1953
  30.
  Comitetul Internațional
  al Șahului Tăcut
  Olanda 19451953
  Secretariatul de
  Stat pentru
  Handicapați

  România participă
  din anul 1953
  31.
  Organizația Europeană
  a Sporturilor pentru Surzi
  Danemarca19241992
  Secretariatul de
  Stat pentru
  Handicapați

  România participă
  din anul 1992
  32.
  Organizația Internațională
  de Colaborare Economică
  și Tehnico-Științifică în
  Domeniul Industriei
  Electrotehnice
  (INTERELECTRO)
  Moscova 19731974
  Ministerul
  Industriilor
  Decretul nr. 125/1974
  32.
  Asociația de Drept
  Internațional
  Londra 1967
  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  România participă
  din anul 1967

  (la 08-08-2014, Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014. )


  Anexa nr. 2

  EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ


  Anexa nr. 2.1

  COTIZAȚII
  la organismele internaționale din sistemul O.N.U.

  Nr.
  crt.
  Organismul internaționalValută
  Sume propuse la plată
  în anul 1994 (cotizații
  curente plus restanțe)
  0123
  Ministerul Afacerilor Externe
  1.Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)
  - bugetul ordinarDolari S.U.A.2.109.052
  - forțe O.N.U. de menținere a păciiDolari S.U.A.1.423.203
  2.
  Organizația Națiunilor Unite pentru
  Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)
  Dolari S.U.A.16.769
  Șilingi austrieci1.750.280
  3.
  Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,
  Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.)
  Dolari S.U.A.898.653
  Ministerul Agriculturii și Alimentației
  4.
  Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație
  și Agricultură (F.A O.)
  Dolari S.U.A.1.492.601
  Ministerul Muncii și Proiecției Sociale
  5.Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.)Franci elvețieni934.451
  Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  6.
  Agenția Internațională pentru Energie Atomică
  (A.I.E.A.)
  - bugetul ordinarDolari S.U.A.234.599
  - contribuție voluntarăDolari S.U.A.49.725
  Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  7.Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.)Franci elvețieni268.824
  Ministerul Turismului
  8.
  Organizația Mondială a Turismului
  (O.M.T.)
  Dolari S.U.A.62.212
  Pesetas4.455.000
  Ministerul Transporturilor
  9.Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.)lire100.745
  10.Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.)Dolari S.U.A.77.920
  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  11.Uniunea Poștală Universală (U.P.U.)Franci elvețieni
  3 unități
  contributive*
  12.Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.)Franci elvețieni175.000
  Ministerul Comerțului
  13.Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.)Franci elvețieni464.522
  Ministerul Sănătății
  14.Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.)Dolari S.U.A.2.443.936
  Total în echivalent dolari S.U.A.10.656.012

  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.
  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )


  Anexa nr. 2.2

  COTIZAȚII
  la alte organisme internaționale

  Nr.
  crt.

  Organismul internațional

  Valută

  Sume propuse la plată
  în anul 1994 (cotizații
  curente plus restanțe)

  0

  1

  2

  3

  Ministerul Afacerilor Externe

  1.

  Comisia Dunării

  Franci
  elvețieni

  186.650

  2.

  Consiliul Europei

  Franci
  francezi

  15.466.758

  3.

  Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice

  dolari
  S.U.A.
  Florini
  olandezi

  12.007
  58.547

  4.

  Uniunea Latină

  ECU

  10.385

  5.

  Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)

  Franci
  elvețieni

  1.150

  6.

  Academia Diplomatică Internațională

  Franci
  francezi

  19.000

  7.

  Asociația de Drept Internațional

  dolari
  S.U.A.

  300

  8.

  Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

  dolari
  S.U.A.

  1.184

  9.

  Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime,
  inumane sau degradante

  dolari
  S.U.A.

  6.500

  10.

  Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)

  Franci
  francezi

  45.000

  11

  Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride
  de la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid
  Threats – Hybrid CoE

  euro

  60.000

  Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

  1.

  Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.)

  Franci
  francezi

  58.390

  2.

  Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.)

  Franci
  belgieni

  45.000

  3.

  Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.)

  Franci
  francezi

  18.000

  4.

  Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.)

  dolari
  S.U.A.

  7.500

  5.

  Forumul Internațional al Transporturilor - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (ITF-OCDE)

  euro

  55.466,49
  Sumele reprezentând contribuțiile anuale se
  actualizează conform procedurilor statutare și
  metodologiei OCDE de estimare a contribuțiilor naționale
  pentru ITF.

  6

  Secretariatul Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA

  euro

  7.000

  7

  OCDE – Comitetul Transporturilor Maritime

  euro

  5.000

  Ministerul Comunicațiilor

  1.

  Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (C.E.P.T.)

  ECU

  2.178

  Ministerul Industriilor

  1.

  Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.)

  Franci
  elvețieni

  227.148

  2.

  INTERELECTRO - Moscova

  dolari
  S.U.A.

  40.000

  3.

  Federația Internațională de Control în Automatică (L.F.A.C.)

  Franci
  elvețieni

  4.800

  4.

  Institutul Internațional de Sudură

  Franci
  elvețieni

  17.380

  5.

  Carta Europeană a Energiei

  ECU

  23.039

  6

  Confederația Europeană a Organismelor de Control (CEOC)

  euro

  20.490

  Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

  1.

  Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxice

  dolari
  S.U.A.

  4.780

  2.

  Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca
  habitat al păsărilor "RAMSAR" 91

  Franci
  elvețieni

  4.228

  3.

  Comisia Internațională a Marilor Baraje

  Franci
  francezi

  21.687

  4.

  Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozon

  dolari
  S.U.A.

  524

  5.

  Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon

  dolari
  S.U.A.

  5.878

  6.

  Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane
  (C.I.E.S.M.)

  Franci
  francezi

  80.000

  7.

  Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.)

  Franci
  elvețieni

  35.953

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  1.

  Comisia Europeană de Luptă contra Febrei Aftoase

  dolari
  S.U.A.

  15.600

  2.

  Oficiul Internațional al Epizootiilor

  Franci
  francezi

  365.770

  3.

  Oficiul Internațional al Viei și Vinului

  Franci
  francezi

  510.944

  4.

  Federația Europeană de Zootehnie

  Franci
  elvețieni

  15.000

  5.

  Comisia Internațională pentru Irigații și Drenaje

  dolari
  S.U.A.

  7.220

  6.

  Societatea Internațională pentru Științe Horticole

  Florini
  olandezi

  2.300

  7.

  Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semințelor destinate comerțului
  internațional

  Franci
  francezi

  27.000

  8.

  Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor

  Franci
  francezi

  146.000

  9.

  Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume
  proaspete

  Franci
  francezi

  86.300

  10.

  Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.)

  Franci
  elvețieni

  4.813

  11.

  Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale

  dolari
  S.U.A.

  5.000

  12

  OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg)

  euro

  10.300

  Ministerul Apărării Naționale

  1.

  Asociația Internațională de Semnalizare Maritimă

  Franci
  francezi

  29.000

  2.

  Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie Militară

  Franci
  belgieni

  41.600

  3.

  Comisia Internațională de Istorie Militară

  Franci
  elvețieni

  550

  Ministerul de Interne

  1.

  Interpol

  Franci
  elvețieni

  138.400

  2.

  Asociația Internațională a Arhivelor Francofone

  Franci
  francezi

  500

  3.

  Consiliul Internațional al Arhivelor

  dolari
  S.U.A.

  1.902

  4.

  Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor

  Franci
  elvețieni

  2.180

  5.

  Rețeaua europeană de prevenire a criminalității - EUCPN

  euro

  2.567

  Ministerul Culturii

  1.

  Fondul Cultural al Consiliului Europei

  Franci
  francezi

  299.460

  2.

  Centrul Internațional de Studii pentru Conservarea și Restaurarea Bunurilor
  Culturale (I.C.C.R.O.M.)

  dolari
  S.U.A.

  10.941

  3.

  Consiliul Internațional al Muzeelor

  Franci
  francezi

  46.800

  4.

  Institutul Internațional de Teatru

  Franci
  francezi

  13.700

  5.

  Comisia Internațională de Numismatică

  Franci
  elvețieni

  400

  6.

  Uniunea Internațională a Marionetiștilor

  dolari
  S.U.A.

  1.200

  7.

  Consiliul Internațional al Muzicii

  dolari
  S.U.A.

  1.800

  8.

  Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret

  dolari
  S.U.A.

  350

  9.

  Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari

  Florini
  olandezi

  2.830

  10.

  Asociația Internațională a Teatrelor de Amatori

  Coroane
  daneze

  3.200

  11.

  Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru

  dolari
  S.U.A.

  300

  12.

  Fondul Patrimoniului Cultural Mondial

  dolari
  S.U.A.

  5.254

  13.

  Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor Istorice

  Franci
  francezi

  1.560

  14.

  Federația Internațională de Artă Fotografică

  Mărci
  germane

  800

  15.

  Societatea Internațională de Muzică Contemporană

  Mărci
  germane

  2.600

  16.

  Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor Folclorice

  Franci
  francezi

  2.000

  17.

  Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice

  dolari
  S.U.A.

  700

  18.

  Sistemul internațional de înregistrare a publicațiilor în serie (I.S.D.S.)

  Franci
  francezi

  16.758

  Ministerul Finanțelor

  1.

  Asociația Autorităților care Controlează Asigurările din Țările în Curs de
  Dezvoltare

  dolari
  S.U.A.

  250

  2.

  Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)

  Franci
  belgieni

  772.000

  3.

  Biroul Internațional pentru Tarife Vamale

  Franci
  belgieni

  765.451

  Ministerul Justiției

  1.

  Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat

  euro

  19.370,25

  2.

  Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga

  Florini
  olandezi

  1.791

  3.

  Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT)

  euro

  20.240

  4

  Academia Interanațională Anticorupție

  euro

  10.000

  5

  Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat

  euro

  25.354

  6

  Rețeaua de cooperare legislativă între ministerele justiției din statele
  membre ale Uniunii Europene

  euro

  650

  Biroul Român de Metrologie Legală

  1.

  Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți

  Franci
  francezi

  215.881

  2.

  Biroul Internațional de Metrologie Legală

  Franci
  francezi

  71.240

  Institutul Român de Statistică

  1.

  Institutul Internațional de Statistică

  Franci
  elvețieni

  500

  2

  OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică

  euro

  21.000
  Sumele reprezentând
  cotizațiile anuale se
  actualizează cu rata
  oficială a inflației din
  țara gazdă, aferentă
  anului calendaristic
  anterior celui de referință

  Parlamentul României - Camera Deputaților

  1.

  Uniunea Interparlamentară

  Franci
  elvețieni

  52.637

  2.

  Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa

  dolari
  S.U.A.

  8.809

  Institutul Român de Standardizare

  1.

  Organizația Internațională de Standardizare (I.S.O.)

  Franci
  elvețieni

  112.500

  2.

  Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.)

  ECU

  7.000

  3.

  Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)

  ECU

  12.000

  4.

  Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I.)

  ECU

  6.780

  Institutul de Fizică Atomică

  1.

  Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) - Dubna

  dolari S.U.A,

  381.900

  2.

  Societatea Europeană de Fizică

  Franci
  elvețieni

  4.930

  3.

  Centrul Internațional de Seismologie

  dolari
  S.U.A.

  1.660

  Institutul Național de Informare și Documentare

  1.

  Federația Internațională de Informare și Documentare

  dolari
  S.U.A.
  Florini
  olandezi

  195
  2.448

  2.

  Centrul Internațional de Informare Științifică și Tehnică (G.I.I.S.T.)

  dolari
  S.U.A.

  131

  Oficiul pentru Protecția Consumatorilor

  1.

  Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.)

  dolari
  S.U.A.

  1.000

  Secretariatul de Stat pentru Handicapați

  1.

  Uniunea Mondială a Nevăzătorilor

  dolari
  S.U.A.

  400

  2.

  Uniunea Europeană a Nevăzătorilor

  Mărci
  germane

  160

  3.

  Asociația Internațională a Șahului în Braille

  Franci
  elvețieni

  300

  4.

  Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.)

  Coroane
  daneze

  2.075

  5.

  Comitetul Internațional al Șahului Tăcut

  Franci
  elvețieni

  240

  6.

  Federația Mondială a Surzilor

  dolari
  S.U.A.

  1.000

  7.

  Organizația Europeană a Sporturilor pentru Surzi

  Mărci
  germane

  100

  Academia Română

  1.

  Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.)

  dolari
  S.U.A.

  8.728

  2.

  Uniunea Academică Internațională (I.A.U.)

  Franci
  belgieni

  100.000

  3.

  Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.)

  Franci
  elvețieni

  4.200

  4.

  Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.)

  Franci
  elvețieni

  7.385

  5.

  Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.)

  Franci
  francezi

  58.035

  6.

  Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.)

  Franci
  elvețieni

  1.300

  7.

  Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.)

  dolari
  S.U.A.

  97

  8.

  Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.)

  Franci
  francezi

  19.210

  9.

  Federația Europeană a Societăților de Biochimie

  Mărci
  germane

  280

  10.

  Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.)

  dolari
  S.U.A.

  750

  11.

  Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică (I.U.G.G.)

  dolari
  S.U.A.

  2.235

  12.

  Uniunea Internațională de Științe Geologice

  dolari
  S.U.A.

  2.900

  13.

  Programul Internațional Geosferă - Biosferă (Global change)

  dolari
  S.U.A.

  1.000

  14.

  Asociația Internațională de Științe Economice

  dolari
  S.U.A.

  1.000

  15.

  Asociația Internațională de Științe Politice (I.P.S.A.)

  dolari
  S.U.A.

  885

  16.

  Asociația Internațională de Istorie Economică

  Franci
  elvețieni

  200

  17.

  Federația Internațională a Societăților de Filozofie

  Franci
  elvețieni

  400

  18.

  Uniunea Internațională de Istorie și Filozofie a Științei:

  - Divizia de logică, metodologie și filozofie a științei

  dolari
  S.U.A.

  250

  - Divizia de istorie a științei

  dolari
  S.U.A.

  150

  19.

  Uniunea Internațională de Științe Psihologice (I.U.P. sys)

  dolari
  S.U.A.

  200

  20.

  Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.)

  Franci
  elvețieni

  800

  21.

  Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.)

  dolari
  S.U.A.

  600

  22.

  Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor (C.I.P.L.)

  dolari
  S.U.A.

  200

  23.

  Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicată

  dolari
  S.U.A.

  1.419

  24

  Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR)

  dolari
  S.U.A.

  15.000

  Consiliul Superior al Magistraturii

  1

  (RECJ) Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare

  euro

  echivalentul în euro
  al sumei de 15.500 lei
  la data efectuării plății

  Institutul Național al Magistraturii

  1

  (EJTN) Rețeaua Europeană de Formare Judiciară

  euro

  4.000

  2

  Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ)

  euro

  5.000

  Institutul Național de Expertize Criminalistice

  1

  Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI)

  euro

  2.500

  Curtea Constituțională a României

  1

  Conferința Mondială a Justiției Constituționale

  euro

  1.000

  Oficiul Național al Registrului Comerțului

  1

  Forumul European al Registrelor Comerțului

  euro

  4.000

  2

  Forumul Registrelor Comerțului

  euro

  400

  3

  Asociația Internațională a Reglementărilor de Insolvență

  liră
  sterlină

  4.000

  4

  Registrul European al Comerțului

  euro

  15.0000

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  1

  Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA)

  euro

  310

  Administrația Națională a Penitenciarelor

  1

  Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris

  euro

  6.000

  Consiliul Concurenței

  1

  Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – Comitetul de Concurență

  euro

  10.800

  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

  1

  Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de Egalitate (EQUINET)

  euro

  2.000

  Ministerul Public

  1

  Asociația Internațională a Procurorilor (AIP)

  euro

  1.500

  Secretariatului General al Guvernului

  1

  Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația
  Guvernamentală (ICA)

  lire
  sterline

  3.000

  2

  Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN)

  euro

  12.000

  Ministerului Tineretului și Sportului

  1

  Fundația Europeană pentru Tineret

  euro

  39.540
  Sumele
  Reprezentând contribuțiile
  anuale se actualizează
  în conformitate cu prevederile
  relevante privind
  contribuțiile statelor
  membre, cuprinse în
  Statutul Fundației
  Europene pentru Tineret.

  Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062

  (la 23-11-2020, Anexa nr. 2.2 a fost modificată de Articolul 3 din LEGEA nr. 263 din 20 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 )
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 07 iulie 2020, prevede:
  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 55.466,49 euro la Forumul Internațional al Transporturilor al OCDE, aferentă anului 2020, precum și plata contribuției anuale pentru anii următori, datorate de către România în calitate de membru al Forumului Internațional al Transporturilor al OCDE.
  (2) Sumele în lei necesare plății cotizației anuale pentru ITFOCDE se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României de la data efectuării plății.

  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020, astfel cum a fost modificat și completat prin articolul unic din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2021, publicată în Mobitorul Oficial nr. 269 din 17 martie 2021, prevede:
  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 39.540 euro la Fundația Europeană pentru Tineret, aferentă anului 2020.
  (1^1) Pentru anii următori, plata cotizației se face prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Sumele necesare plății cotizației anuale pentru Fundația Europeană pentru Tineret se asigură din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului și se calculează pe baza cursului de schimb valutar, în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României, în vigoare la data plății.