HOTĂRÂRE nr. 23 din 1 aprilie 2015
privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015  În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Doamnele Popa Claudia-Sorina şi Gheorghiu Luminiţa şi domnii Asztalos Csaba Ferenc, Manole Petre-Florin, Jura Cristian şi Dincă Ilie se numesc membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 22 aprilie 2015.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  Bucureşti, 1 aprilie 2015.
  Nr. 23.
  ------