ORDIN nr. 398 din 21 martie 2013
pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 25 martie 2013  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru coordonarea ştiinţifică şi metodologică a activităţii de specialitate din reţeaua de asistenţă medicală se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătăţii:
  a) Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate;
  b) comisiile de specialitate.


  Articolul 2

  Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 6

  Participarea persoanelor nominalizate la activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii în condiţiile prezentului ordin constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.


  Articolul 7

  (1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
  (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să îşi actualizeze anual declaraţia de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declaraţii.
  (4) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii.
  (5) Declaraţiile de interese se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
  (6) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.
  (7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 21 martie 2013.
  Nr. 398.


  Anexa 1

  REGULAMENT 21/03/2013


  Anexa 2

  REGULAMENT 21/03/2013


  Anexa 3

  COMPONENŢA NOMINALĂ
  a Comisiei naţionale pentru coordonarea
  comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
  Preşedinte: acad. prof. univ. dr. Constantin Popa - Bucureşti
  Vicepreşedinţi: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
  Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
  Membri:
  Prof. dr. Vasile Astărăstoaie - Iaşi
  Prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti
  Prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti
  Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
  Prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti
  Prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
  Prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti
  Prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti
  Prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti
  Prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti


  Anexa 4

  Lista comisiilor de specialitate ale
  Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora
  I. Comisiile de specialitate:
  1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă;
  2. Comisia de boli infecţioase;
  3. Comisia de cardiologie;
  4. Comisia de dermatovenerologie;
  5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
  6. Comisia de endocrinologie;
  7. Comisia de farmacologie clinică;
  8. Comisia de gastroenterologie;
  9. Comisia de genetică medicală;
  10. Comisia de geriatrie şi gerontologie;
  11. Comisia de hematologie;
  12. Comisia de medicină de familie;
  13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre;
  14. Comisia de medicină internă;
  15. Comisia de medicina muncii;
  16. Comisia de nefrologie;
  17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;
  18. Comisia de oncologie;
  19. Comisia de paliaţie;
  20. Comisia de pediatrie şi neonatologie;
  21. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică;
  22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
  23. Comisia de reabilitare medicală;
  24. Comisia de reumatologie;
  25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;
  26. Comisia de chirurgie generală;
  27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;
  28. Comisia de chirurgie toracică;
  29. Comisia de chirurgie pediatrică;
  30. Comisia de neurochirurgie;
  31. Comisia de obstetrică-ginecologie;
  32. Comisia de oftalmologie;
  33. Comisia de ortopedie şi traumatologie;
  34. Comisia de ortopedie pediatrică;
  35. Comisia de otorinolaringologie;
  36. Comisia de urologie;
  37. Comisia de anatomie patologică;
  38. Comisia de epidemiologie;
  39. Comisia de medicină de laborator;
  40. Comisia de medicină legală;
  41. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară;
  42. Comisia de sănătate publică şi management;
  43. Comisia de igienă;
  44. Comisia de medicină dentară;
  45. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială;
  46. Comisia naţională de luptă anti-SIDA;
  47. Comisia de bioetică.
  II. Componenţa nominală a comisiilor de specialitate:
  1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
  Preşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara
  Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - Bucureşti
  Secretar: dr. Ovidiu Bedreag - Timişoara
  Membri:
  Conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti
  Prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş
  Conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti
  Conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Elena Copaciu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Dana Tomescu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Gabriela Droc - Bucureşti
  2. Comisia de boli infecţioase
  Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - Bucureşti
  Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
  Prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova
  Prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi
  Prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa
  Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Voica Lăzureanu - Timişoara
  2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbiene
  Preşedinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti
  Membri:
  Conf. dr. Irina Codiţă - Bucureşti
  Dr. Roxana Şerban - Bucureşti
  Dr. Edit Szekely - Târgu Mureş
  Dr. Daniela Tălăpan - Bucureşti
  Farm. Gabriela Ruja - Bucureşti
  3. Comisia de cardiologie
  Preşedinte: prof. dr. Cezar Macarie - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - Bucureşti
  Secretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara
  Membri:
  Dr. Dan Deleanu - Bucureşti
  Prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara
  Prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş
  Prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti
  Prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti
  Prof. dr. Doina Dimulescu - Bucureşti
  Prof. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - Iaşi
  Conf. dr. Iancu Adrian - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Crina Sinescu - Bucureşti
  4. Comisia de dermato-venerologie
  Preşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti
  Secretar: dr. Alin Codruţ Nicolescu - Bucureşti
  Membri:
  Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - Iaşi
  Conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş
  Conf. dr. Cătălin Popescu - Bucureşti
  Conf. dr. Virgil Pătraşcu - Craiova
  Conf. dr. Maria Rotaru - Sibiu
  5. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
  Preşedinte: dr. Alina Nicolau - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Ioan Andrei Vereşiu - Cluj-Napoca
  Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte - Bucureşti
  Prof. dr. Petru Aurel Babeş - Oradea
  Prof. dr. Mariana Graur - Iaşi
  Prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti
  Prof. dr. Gabriela Radulian - Bucureşti
  Prof. dr. Maria Moţa - Craiova
  Prof. dr. Ioana Micle - Timişoara
  Conf. dr. Romulus Timar - Timişoara
  Şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti
  6. Comisia de endocrinologie
  Preşedinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Simona Fica - Bucureşti
  Secretar: dr. Raluca Alexandra Trifanescu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi
  Prof. dr. Circo Eduard - Constanţa
  Conf. dr. Cătălina Poiană - Bucureşti
  Conf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu Mureş
  Conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Aurora Miloş - Timişoara
  Conf. dr. Ghervan Cristina - Cluj
  Şef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigean - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Diana Loreta Păun - Bucureşti
  7. Comisia de farmacologie clinică
  Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca
  Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Ioan Fulga - Bucureşti
  Prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi
  Prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa
  Conf. dr. Daniel Vasile - Bucureşti
  Conf. dr. Andrei Tică - Craiova
  8. Comisia de gastroenterologie
  Preşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Teodor Bădescu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş
  Prof. dr. Adrian Săftoiu - Craiova
  Prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara
  Prof. dr. Anca Trifan - Iaşi
  Conf. dr. Eugen Dumitru - Constanţa
  Conf. dr. Cristin-Constantin Vere - Craiova
  Şef lucrări dr. Gabriel Constantinescu - Bucureşti
  9. Comisia de genetică medicală
  Preşedinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea
  Vicepreşedinte: prof. dr. Maria Puiu - Timişoara
  Secretar: dr. Vasilica Plăiaşu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Emilia Severin - Bucureşti
  Conf. dr. Vlad Gorduza - Iaşi
  Prof. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-Napoca
  10. Comisia de geriatrie şi gerontologie
  Preşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - Bucureşti
  Secretar: dr. Ioana Ioancio - Bucureşti
  Membri:
  Conf. dr. Ioan Valer Donca - Cluj
  Conf. dr. Dana Ioana Alexa - Iaşi
  Conf. dr. Maria Georgescu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - Timişoara
  Dr. Carmen Ştiru - Bucureşti
  11. Comisia de hematologie
  Preşedinte: prof. dr. Margit Şerban - Timişoara
  Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări Iulia Ursuleac - Bucureşti
  Membri:
  Dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti
  Dr. Călin Lazăr - Cluj-Napoca
  Dr. Cătălin Dănăilă - Iaşi
  Dr. Alina Dobrotă - Constanţa
  Dr. Luminiţa Rusen - Bucureşti
  Conf. dr. Coriu Daniel - Bucureşti
  Dr. Valentina Uscătescu - Bucureşti
  12. Comisia de medicină de familie
  Preşedinte: prof. dr. Matei Dumitru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. Viorela Enăchescu - Craiova
  Secretar: dr. Adrian Grom - Vaslui
  Membri:
  Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti
  Dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti
  Dr. Cristina Isar - Bucureşti
  Dr. Sever Cristian Oană - Bucureşti
  Dr. Adela Iancu - Bucureşti
  Dr. Anca Bălan - Cluj
  Dr. Loredana Piloff - Sibiu
  Dr. Cecilia Grigore - Iaşi
  Dr. Cătălin Petrencic - Călăraşi
  Dr. Sandra Alexiu - Bucureşti
  Dr. Marina Pârcălabu - Bucureşti
  13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
  Preşedinte: şef lucrări dr. Raed Arafat - Târgu Mureş
  Vicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea
  Secretar: dr. Cătălina Cornea - Bucureşti
  Membri:
  Şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova
  Dr. Alice Grasu - Bucureşti
  Dr. Leonida Iancu - Timişoara
  Dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti
  Dr. Vasile Popescu - Constanţa
  Dr. Monica Puticiu - Arad
  Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca
  Dr. Lavinia Ramona Orac - Târgu Mureş
  Dr. Alexandra Cojocaru - Constanţa
  14. Comisia de medicină internă
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Brukner - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu Mureş
  Prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
  Conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi
  Conf. dr. Florin Petrescu - Craiova
  Prof. dr. Dan Dumitraşcu - Cluj-Napoca
  15. Comisia de medicina muncii
  Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara
  Secretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Ion Toma - Craiova
  Şef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad
  Dr. Mihaela Stoia - Sibiu
  Dr. Adriana Todea - Bucureşti
  16. Comisia de nefrologie
  Preşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Adrian Covic - Iaşi
  Secretar: dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti
  Membri:
  Conf. dr.Grigore Dogaru - Târgu Mureş
  Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti
  Prof. dr. Dan Ştefan Vlăduţiu - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Gabriel Bako - Oradea
  Prof. dr. Eugen Moţa - Craiova
  Conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti
  Dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara
  17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dafin Mureşanu - Cluj-Napoca
  Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Cristian-Dinu Popescu - Iaşi
  Prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara
  Conf. dr. Bogdan Popescu - Bucureşti
  Conf. dr. Rodica Bălaşa - Târgu Mureş
  Conf. dr. Tuţă Sorin - Bucureşti
  Conf. dr. Dana Cristina Craiu - Bucureşti
  18. Comisia de oncologie
  Preşedinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
  Secretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-Napoca
  18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide)
  Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca;
  Membri:
  Conf. dr. Lucian Miron - Iaşi
  Dr. Ciprian Aldea - Bucureşti
  Dr. Călin Alexandru Grigorescu - Bucureşti
  Dr. Ştefan Curescu - Timişoara
  Dr. Şerban Donea - Bucureşti
  18.2. Subcomisia oncohematologie
  Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Hortensia Ioniţă - Timişoara
  Prof. dr. Oltean Galafteon - Târgu Mureş
  Conf. dr. Anca Bojan - Cluj-Napoca
  Dr. Radu Niculescu - Bucureşti
  Dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi
  18.3. Subcomisia de chirurgie oncologică
  Preşedinte: prof. dr. Brătucu Eugen - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iaşi
  Prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti
  Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Octavian Mazilu - Timişoara
  Şef lucrări dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca
  18.4. Subcomisia radioterapie
  Preşedinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca
  Membri:
  Şef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - Bucureşti
  Dr. Laura Rebegea Paraschiv - Galaţi
  Dr. Bogdan Lişcu - Bucureşti
  Dr. Mircea Nicolae Savu - Bucureşti
  Dr. Anca Munteanu - Iaşi
  18.5. Subcomisia oncopediatrie
  Preşedinte: conf. dr. Monica Desire Dragomir - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu Mureş
  Conf. dr. Smaranda Arghirescu - Timişoara
  Conf. dr. Ingrid-Crenguţa Miron - Iaşi
  Şef lucrări dr. Anca Colita - Bucureşti
  Dr. Rodica Voichiţa Cosnarovici - Cluj-Napoca
  19. Comisia de paliaţie
  Preşedinte: dr. Daniela Moşoiu - Hospice Casa Speranţei Braşov
  Vicepreşedinte: dr. Răzvan Curcă - Alba Iulia
  Secretar: as. univ. dr. Estera Boeriu - Timişoara
  Membri:
  Prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-Napoca
  As. univ. dr. Vladimir Poroh - Iaşi
  Dr. Silviu Corbu - Oradea
  Dr. Angelica Lascu - Constanţa
  Dr. Sorina Pop - Cluj-Napoca
  20. Comisia de pediatrie şi neonatologie
  Preşedinte: prof. dr. Doina Pleşca - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Carmen Zăpucioiu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Evelina Moraru - Iaşi
  Prof. dr. Liviu Pop - Timişoara
  Conf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu Mureş
  Dr. Andreica Marian - Cluj-Napoca
  Dr. Alin Stănescu - Bucureşti
  21. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică
  Preşedinte: prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara
  Secretar: dr. Claudia Lucia Toma - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Doina Todea - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti
  Prof. dr. Traian Mihăescu - Iaşi
  Conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti
  Dr. Irina Strâmbu - Bucureşti
  22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - Craiova
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi
  Membri:
  Prof. dr. Ioana Micluţia - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş
  Prof. dr. Delia Podea - Arad
  Prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti
  Prof. dr. Tudor Udriştoiu - Craiova
  As. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti
  Dr. Simona Macovei - Bucureşti
  23. Comisia de reabilitare medicală
  Preşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-Napoca
  Secretar: şef lucrări dr. Florina Popa - Sibiu
  Membri:
  Prof. dr. Gelu Onose - Bucureşti
  Prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara
  Prof. dr. Roxana Popescu - Craiova
  Conf. dr. Adrian Bighea - Craiova
  Conf. dr. Anca Ionescu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Sorin Stratulat - Iaşi
  Dr. Daiana Popa - Băile Felix, judeţul Bihor
  24. Comisia de reumatologie
  Preşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca
  Secretar: dr. Laura Grosanu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi
  Prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova
  Prof. dr. Maria Şuta - Constanţa
  Conf. dr. Mihai Bojincă - Bucureşti
  Dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti
  25. Comisia de chirurgie cardiovasculară
  Preşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
  Vicepreşedinte: prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi
  Secretar: as. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş
  Membri:
  Prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti
  Prof. dr. Marian Gaspar - Timişoara
  Conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti
  Conf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş
  Conf. dr. Traian Scridon - Cluj-Napoca
  Dr. Viorel Goleanu - Bucureşti
  25.1. Subcomisia de chirurgie vasculară
  Preşedinte: dr. Sorin Liviu Băilă - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Mihai Ionac - Timişoara
  Dr. Ionel Droc - Bucureşti
  Dr. Horia Mureşan - Bucureşti
  Dr. Marina Jana Pacescu - Bucureşti
  Dr. Adrian Mureşan - Târgu Mureş
  26. Comisia de chirurgie generală
  Preşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Florian Popa - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Cristian Iorga - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti
  Prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti
  Prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş
  Prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi
  Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa
  Conf. dr. Cornel Iancu - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Lică Ion - Bucureşti
  27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanţa
  Prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara
  Prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti
  Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi
  Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova
  Dr. Dan Chelariu - Bacău
  Dr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş
  28. Comisia de chirurgie toracică
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - Bucureşti
  Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Alexandru Constantin Nicodim - Timişoara
  Şef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iaşi
  Dr. Cezar Motaş - Bucureşti
  Dr. Claudiu Eduard Nistor - Bucureşti
  Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca
  29. Comisia de chirurgie pediatrică
  Preşedinte: conf. dr. Radu Bălănescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Eugen Boia - Timişoara
  Secretar: asist. dr. Laura Topor - Bucureşti
  Membri:
  Conf. dr. Gabriel Aprodu - Iaşi
  Conf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova
  Sef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca
  Sef lucrări dr. Horea Gozar - Târgu Mureş
  30. Comisia de neurochirurgie
  Preşedinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Ştefan Florian - Cluj-Napoca
  Secretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Nicolae Ianovici - Iaşi
  Conf. dr. Dumitru Mohan - Oradea
  As. univ. dr. Horia Pleş - Timişoara
  Dr. Adrian Bălaşa - Târgu Mureş
  Dr. Sergiu Stoica - Bucureşti
  31. Comisia de obstetrică-ginecologie
  Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti
  Secretar: dr. George Iancu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Doru Atanasiu - Timişoara
  Prof. dr. Mircea Onofirescu - Iaşi
  Prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş
  Prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Vlad Tica - Constanţa
  Conf. dr. Nicolae Suciu - Bucureşti
  Conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova
  32. Comisia de oftalmologie
  Preşedinte: prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti
  Secretar: dr. Cornel Ştefan - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Liliana Voinea - Bucureşti
  Prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi
  Prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Adriana Stănilă - Sibiu.
  Şef lucrări dr. Florin Baltă - Bucureşti
  33. Comisia de ortopedie şi traumatologie
  Preşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureş
  Secretar: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti
  Prof. dr. Paul Botez - Iaşi
  Prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Radu Prejbeanu - Timişoara
  Prof. dr. Cătălin Cârstoiu - Bucureşti
  Conf. dr. Horia Orban - Bucureşti
  Conf. dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti
  34. Comisia de ortopedie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti
  Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti
  Secretar: dr. Costel Vlad - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Mihail Jianu - Bucureşti
  Dr. Dan Apostol - Iaşi
  Dr. Liviu Muntean - Braşov
  35. Comisia de otorinolaringologie
  Preşedinte: prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureş
  Secretar: asist. dr. Hainăroşie Răzvan - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti
  Prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova
  Prof. dr. Marcel Cozgărea - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Mihail Dan Cobzeanu - Iaşi
  Dr. Stamate Dan - Bucureşti
  36. Comisia de urologie
  Preşedinte: prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca
  Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara
  Prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti
  Prof. dr. Braticevici Bogdan - Bucureşti
  Conf. dr. Dan Mischianu - Bucureşti
  Conf. dr. Costică Novac - Iaşi
  Conf. dr. Viorel Jinga - Bucureşti
  Conf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureş
  37. Comisia de anatomie patologică
  Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova
  Secretar: conf. dr. Mariana Costache - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş
  Prof. dr. Alis Dema - Timişoara
  Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iaşi
  Prof. dr. Elena Roşca - Oradea
  Prof. dr. Mariana Aşchie - Constanţa
  Conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca
  Dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti
  38. Comisia de epidemiologie
  Preşedinte: prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi
  Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti
  Secretar: dr. Alina Zaharia - Bucureşti
  Membri:
  Dr. Graţiana Chicin - Timişoara
  Dr. Adriana Pistol - Bucureşti
  Dr. Florin Popovici - Bucureşti
  Dr. Carmen Sima - Baia Mare
  Dr. Camelia Truică - Călăraşi
  39. Comisia de medicină de laborator
  Preşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi
  Secretar: dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Monica Likker - Timişoara
  Prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti
  Prof. dr. Olga Dorobăţ - Bucureşti
  Conf. dr. Carmen Pânzaru - Iaşi
  Conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş
  40. Comisia de medicină legală
  Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - Iaşi
  Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara
  Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova
  Conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti
  Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea
  Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu
  Conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  Şef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş
  41. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
  Preşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti
  Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş
  Prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Zoia Stoica - Craiova
  Prof. dr. Dragoş Negru - Iaşi
  Conf. dr. Ioana Lupescu - Bucureşti
  Conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara
  42. Comisia de sănătate publică şi management
  Preşedinte: prof. dr. Petru Armean - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu
  Secretar: as. univ. dr. Eugenia Bratu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa
  Prof. dr. Dana Mincă - Bucureşti
  Conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova
  Şef lucrări dr. Florentina Furtunescu - Bucureşti
  Dr. Mioara Predescu - Bucureşti
  Dr. Virgil Ciobanu - Timişoara
  43. Comisia de igienă
  Preşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timişoara
  Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Lucian Indrei - Iaşi
  Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca
  Dr. Corina Zugravu - Bucureşti
  Dr. Andra Neamţu - Bucureşti
  44. Comisia de medicină dentară
  Preşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
  Secretar: dr. Elena Delia Daragiu - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara
  Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş
  Prof. dr. Norina Forna - Iaşi
  Prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
  Prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti
  Prof. dr. Radu Câmpeanu - Cluj-Napoca
  45. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială
  Preşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti
  Secretar: dr. Marius Pricop - Timişoara
  Membri:
  Prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
  Prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova
  Prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa
  Prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mureş
  Dr. Eugenia Popescu - Iaşi
  46. Comisia naţională de luptă anti-SIDA
  Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova
  Secretar: dr. Gabriel Colţan - Bucureşti
  Membri:
  Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
  Prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara
  Conf. dr. Carmen Chiriac -Târgu Mureş
  Conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti
  Conf. dr. Dan Duiculescu - Bucureşti
  Şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti
  Dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi
  Dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti
  Dr. Dan Oţelea - Bucureşti
  47. Comisia de bioetică
  Preşedinte: prof. dr. Radu Palade - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti
  Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti
  Membri:
  Conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca
  Conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova
  Conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  Dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi
  Dr. Carmen Pantiş - Oradea


  Anexa 5

  DECLARAŢIE DE INTERESE
  a membrilor comisiilor consultative
  Numele: Prenumele:
  Funcţia:
  Adresa profesională:
  Locul de muncă:
  Adresa Strada nr. Cod poştal Localitatea
  Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
  Număr de telefon (mobil) Număr de fax
  Adresa de e-mail      Comisia:


  A. Interese personale
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  2.6. Altele
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  B. Interese ale soţului/soţiei
  Numele: Prenumele:

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  2.6. Altele
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
  Numele şi prenumele Tipul de rudenie

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  2.6. Altele
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii

  D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
  Numele şi prenumele Tipul de rudenie

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)

  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.
  Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.
  Data ...................... Semnătura .................


  Anexa 6

  ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
  al membrilor comisiei consultative
  Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., având profesia de ...................... la ....................., membru al Comisiei de specialitate ..............................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.
  Data ...................... Semnătura ..................
  -------