ORDIN nr. 1.968/452/2023pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.968 din 12 iunie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 452 din 30 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 14 iunie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 10.273/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.110 din 30.05.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  4

  W13742001

  D01AC02

  MICONAZOLUM

  MICONAZOL SLAVIA
  20 mg/g

  CREMĂ

  20 mg/g

  SLAVIA PHARM - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 TUB X 20 G

  P-RF

  1

  19,380000

  26,190000

  0,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 38, 43, 262, 265 și 584 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 621 se introduce o nouă poziție, poziția 622, cu următorul cuprins:

  622

  W66623001

  J05AE08

  ATAZANAVIRUM

  ATAZANAVIR STADA
  300 mg

  CAPS.

  300 mg

  STADA M&D - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND 30 X 1 CAPS.

  PR

  30

  32,554000

  37,009999

  22,753001
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 12, 17, 130 și 133 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 157 se modifică și va avea următorul cuprins:

  157

  W63026001

  J04AK06

  DELAMANIDUM

  DELTYBA 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  OTSUKA NOVEL PRODUCTS GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU BLISTER AL/AL X 48 COMPRIMATE FILMATE

  PR

  48

  46,365416

  51,333125

  0,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 99, 415-417, 425, 545, 673-687, 695 și 696 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  99

  W59211001

  L01CA01

  VINBLASTINUM (4)

  VINBLASTINA TEVA 1 mg/ml

  SOL INJ.

  1 mg/ml

  TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 10 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  89,010000

  112,540000

  0,000000

  …..

  415

  W64527001

  L01XE26

  CABOZANTINIBUM**1 Ω

  CABOMETYX 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  IPSEN PHARMA

  FRANȚA

  CUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  731,522333

  798,631000

  0,000000

  416

  W64528001

  L01XE26

  CABOZANTINIBUM**1 Ω

  CABOMETYX 40 mg

  COMPR. FILM.

  40 mg

  IPSEN PHARMA

  FRANȚA

  CUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  731,522333

  798,631000

  0,000000

  417

  W64529001

  L01XE26

  CABOZANTINIBUM**1 Ω

  CABOMETYX 60 mg

  COMPR. FILM.

  60 mg

  IPSEN PHARMA

  FRANȚA

  CUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  731,522333

  798,631000

  0,000000

  …..

  425

  W64294001

  L01ED03

  ALECTINIB**1 Ω

  ALECENSA 150 mg

  CAPS.

  150 mg

  ROCHE REGISTRATION GMBH

  GERMANIA

  AMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULE

  PR

  224

  91,700982

  100,124375

  0,000000

  …..

  545

  W63682002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ZYTIGA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE CU BLIST. PVDC/PE/PVC X 60 COMPR. FILM. (5 AMBALAJE DE TIP PORTOFEL A CÂTE 12 COMPRIMATE)

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  173,093066

  …..

  673

  W67712005

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU UN FLACON DIN PEID CU 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  94,024233

  674

  W67712004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLISTERE PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PVDC/AL CU 60 X 1 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  94,024233

  675

  W67712003

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLISTERE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  94,024233

  676

  W68536004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC
  S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  127,910900

  677

  W68536003

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC
  S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  127,910900

  678

  W68536002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC
  S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 56X1 COMPR. FILM.

  PR

  56

  48,840000

  53,998600

  127,995150

  679

  W68536001

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  48,840000

  53,998600

  127,995150

  680

  W68031017

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ STADA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  STADA M&D - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  94,024233

  681

  W67870001

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ RICHTER 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE SAU OPACE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  92,515566

  682

  W67868004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ DR. REDDY’S 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  94,024233

  683

  W68821001

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONE ACCORD 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC-AL PERFORATE X 60 X 1 (DOZĂ UNITARĂ) COMPR. FILM.

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  99,862400

  684

  W68536005

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC
  S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  127,910900

  685

  W68732006

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ MYLAN 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  MYLAN IRELAND LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU BLISTERE DIN AL-PVC/PE/PVDC CONȚINÂND 60 COMPRIMATE

  PRF

  60

  48,840000

  53,998600

  34,618400

  686

  W68589004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  TATICA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  EGIS PHARMACEUTICALS PLC

  UNGARIA

  CUTIE CU BLIST. AL-PVC/PE/ PVDC X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  94,024233

  687

  W68537002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  BIXODALAN 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  99,861400

  …..

  695

  W68537017

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  BIXODALAN 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  48,840000

  53,998600

  69,057733

  696

  W68955002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ KRKA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC//HÂRTIE/AL) X 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  40,700000

  44,998833

  0,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 753 se introduc șaptesprezece noi poziții, pozițiile 754-770, cu următorul cuprins:

  754

  W69193001

  L01BA04

  PEMETREXEDUM

  PEMETREXED SEACROSS 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  SEACROSS PHARMA (EUROPE) LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  809,136000

  927,744000

  314,126000

  755

  W69154002

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 111 mg

  COMPR. FILM.

  111 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  141,000000

  154,961666

  0,000000

  756

  W69154001

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 111 mg

  COMPR. FILM.

  111 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.

  PR

  28

  141,071428

  155,130357

  0,000000

  757

  W69149002

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 16 mg

  COMPR. FILM.

  16 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  70,500000

  77,480833

  0,000000

  758

  W69149001

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 16 mg

  COMPR. FILM.

  16 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  70,535714

  77,565178

  0,000000

  759

  W69150001

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 40 mg

  COMPR. FILM.

  40 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  70,535714

  77,565178

  0,000000

  760

  W69150002

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 40 mg

  COMPR. FILM.

  40 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  70,500000

  77,480833

  0,000000

  761

  W69151001

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 55 mg

  COMPR. FILM.

  55 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  70,535714

  77,565178

  0,000000

  762

  W69151002

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 55 mg

  COMPR. FILM.

  55 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  70,500000

  77,480833

  0,000000

  763

  W69152002

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 63 mg

  COMPR. FILM.

  63 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  141,000000

  154,961666

  0,000000

  764

  W69152001

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 63 mg

  COMPR. FILM.

  63 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.

  PR

  28

  141,071428

  155,130357

  0,000000

  765

  W69153002

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 79 mg

  COMPR. FILM.

  79 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  141,000000

  154,961666

  0,000000

  766

  W69153001

  L01EA02

  DASATINIBUM **1

  DARUPH 79 mg

  COMPR. FILM.

  79 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/ AL X 28 COMPR. FILM.

  PR

  28

  141,071428

  155,130357

  0,000000

  767

  W69370001

  L01EX02

  SORAFENIBUM **1

  SORAFENIB ACCORD 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PE UNITĂȚI DE DOZAJ X 112 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  112

  64,793035

  71,033250

  16,282642

  768

  W69240001

  L01FG01

  BEVACIZUMABUM **1

  VEGZELMA 25 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT.

  UNGARIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 4 ML CARE CONȚINE 100 MG DE BEVACIZUMAB

  PR

  1

  840,276000

  961,670000

  0,000000

  769

  W69240002

  L01FG01

  BEVACIZUMABUM **1

  VEGZELMA 25 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT.

  UNGARIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 16 ML CARE CONȚINE 400 MG DE BEVACIZUMAB

  PR

  1

  3.183,684000

  3.515,990000

  0,000000

  770

  W59766002

  L01XB01

  PROCARBAZINUM (4)

  NATULAN 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  CN UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS.

  PRF

  50

  28,650000

  31,991600

  0,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 228 se introduce o nouă poziție, poziția 229, cu următorul cuprins:

  229

  W69315003

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM **

  SITAGLIPTINA WORWAG 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG

  GERMANIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/ AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,627142

  3,321785

  0,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 109 se introduce o poziție nouă, poziția 110, cu următorul cuprins:

  110

  W69204001

  B02BD02

  OCTOCOG ALFA **

  ADVATE 500 UI

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

  500 UI/ 2 ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT III

  PR

  1

  1.246,150000

  1.396,450000

  0,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 25 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, poziția 28 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 3, 4, 51, 54 și 328 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 317 se modifică și va avea următorul cuprins:

  317

  W68355004

  A04AA01

  ONDANSETRONUM **

  ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/ml

  SOL INJ./ PERF.

  2 mg/ml

  AKCIJU SABIEDRIBA KALCEKS

  LETONIA

  CUTIE CU 5 FIOLE DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE A CÂTE 4 ML SOLUȚIE INJ./PERF.

  PR

  5

  10,912800

  14,275200

  4,488800
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 31 și 34 se abrogă.15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 34 și 37 se abrogă.16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 43, 46 și 229 se abrogă.17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, pozițiile 8 și 11 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 24 și 27 se abrogă.19. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 16 se abrogă.


  Articolul II

  Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iunie 2023.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan


  ANEXĂ

  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.605/875/2014)
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțieCantitate/Ambalaj
  Preț cu ridicata maximal/
  ambalaj

  Preț cu ridicata maximal/
  U.T.

  Preț cu ridicata maximal de decontare/
  U.T.

  Preț cu amănuntul maximal/
  ambalaj

  Preț cu amănuntul maximal/
  U.T.

  Preț de decontare/
  U.T.

  Contribuție maximă asigurat/
  U.T. - farmacii comunitare
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  1W68326001A09AA02PANCREATINUM **KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDA
  CUTIE CU 2 BLIST.
  DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.
  OTC209,890,4945000,49450013,370,6685000,6685000,000000
  2W68327001A09AA02PANCREATINUM **KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDA
  CUTIE CU 2 BLIST.
  DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.
  OTC2022,201,1100001,11000030,001,5000001,5000000,000000

  -----