ORDIN nr. 981 din 7 martie 2012 (*actualizat*)
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
(actualizat până la data de 20 decembrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • -----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.691 din 27 iulie 2012; ORDINUL nr. 4.062 din 19 decembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.019/S.J. din 29 februarie 2012 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
  în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 7 martie 2012.
  Nr. 981.


  Anexă

  GHID 07/03/2012