HOTĂRÂRE nr. 728 din 7 iunie 2006
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 16 iunie 2006  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul I "Realizari de lucrari", după numărul curent 16 se introduce un nou numar curent, numărul 17, cu urmatorul cuprins:
    Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    "17.Proiecte, programe şi acţiuni realizate din bugetul Institutului Cultural Româna) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului."


  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul culturii şi cultelor,
  Nicolae Adrian Lemeni,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascalu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 iunie 2006.
  Nr. 728.
  ____________