HOTĂRÂRE nr. 985 din 3 august 2022privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022
  În conformitate cu art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a bunurilor prevăzute la art. 1, în condițiile legii. Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. își va actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 3 august 2022.
  Nr. 985.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova,
  Timișoara, Brașov, Iași și Constanța, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat
  al statului pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

  CS MTI: 13633330
  CUI Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“- S.A.: R11054529

  Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr. crt.

  Nr. MF.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Datele de identificare

  Anul dobândirii/
  dării în folosință

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Situația juridică

  Situația juridică actuală

  Tipul bunului

  Descrierea tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz, pe scurt)

  Adresa

  Baza legală

  În administrare/
  concesiune

  Concesiune/
  Închiriat/
  Dat cu titlu gratuit

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  SRCF Craiova

  1

  121326 parțial

  8.10.08

  Triajul de rețea Craiova, linii interoperabile

  Lungime linii c.f. = 0,534 km reali
  (stația de cale ferată Craiova Triaj)
  CF 65330

  Sucursalele regionale
  CF București, Timișoara, Brașov

  Sucursala Regională
  CF Craiova

  1998

  46.992,00

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  2

  147780 parțial

  8.10.01

  Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile

  Lungimea totală a liniilor c.f. = 5,349 km;
  - din care, linie electrificată = 0,012 km
  aparate de cale echivalente = 48 buc.
  (stațiile de cale ferată Arcești, Zlătărei, Fișcălia, Râureni, Lotru, Cornet, Turnu Roșu, Drobeta-Turnu Severin Mărfuri, Ișalnița, Cernele, Plaiu Vulcănești, Afumați, Filiași, Banu Mărăcine, Jiu Vechi, Drobeta-Turnu Severin, Drăgotești)
  CF 50443, 35143, 35288, 51409, 37357, 36038, 102769, 50104, 842, 34063, 30149, 31819, 213349, 215040, 50819, 35826

  Sucursalele regionale CF București, Timișoara, Brașov

  Sucursala Regională CF Craiova

  1998

  4.136.046,14

  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  3

  147781 parțial

  8.10.01

  Linii ferate de circulație și aparate de cale neinteroperabile

  Lungimea totală a liniilor c.f. = 0,181 km;
  aparate de cale = 6 buc.
  (stațiile de cale ferată Copăceni, Popești, Alunu)
  CF 35571, 36059, 36284

  Sucursalele regionale CF București, Timișoara, Brașov

  Sucursala Regională CF Craiova

  1998

  161.381,50

  Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  4

  147786 parțial

  8.10.07

  Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile

  Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și tehnică de calcul;
  grupuri electrogene =
  3 buc.
  (stațiile de cale ferată Bibești, Lunca Budieni, Valea Sadului)

  Sucursalele regionale CF București, Timișoara, Brașov

  Sucursala Regională
  CF Craiova

  1998

  1.636,00

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  SRCF Timișoara

  5

  147792 parțial

  8.10.01

  Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile

  Aparat de cale echivalent = 1 buc.
  CF 426159
  (stația CF Timișoara Sud)

  Sucursalele regionale CF Cluj, Brașov, Craiova

  Sucursala Regională
  CF Timișoara

  1998

  556,00

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  SRCF Brașov

  6

  147822 parțial

  8.10.07

  Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile

  Ansamblul echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul
  Clădiri = 3 buc.; instalații CED = 1 buc.; instalații SAT = 1 buc.;
  (stațiile CF Cristian, Scorei, Tilișca, Podu Olt, Racovița)
  (instalații autostop: Cristian, linie de transport energie electrică: Racovița și Scorei, rețea de iluminat: Hașag, Racovița, Sibiu Fabrică și Veștem, iluminat electric: Răhău)

  Sucursalele regionale CF Cluj, București, Timișoara, Craiova, Galați, Iași

  Sucursala Regionala
  CF Brașov

  1998

  46.395,00

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  7

  147823

  8.10.07

  Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile

  Ansamblul echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul
  instalații BLA = 1 buc.; instalații CED = 1 buc.;
  (stația CF Șard Ighiu)
  (instalație ASB: Zlatna, rețea de iluminat: Bernadea, rețea de iluminat sub 1 kV: Cisnădie, rețea electrică, alimentare și iluminat: Bahnea, Coroiu, Fântânele, Gănești, Ghindari, Sângiorgiu de Pădure, Sărățeni, Sâncel, Cetatea de Baltă și Cornești Târnava, rețea electrică și alimentare
  ELEF: Feneș, rețea electrică și alimentare: Șona, iluminat exterior: Șard Ighiu, racord electric de iluminat: Cioc, racord iluminat electric: Șoimuș)

  Sucursalele regionale CF Cluj, București, Timișoara, Craiova, Galați, Iași

  Sucursala Regionala
  CF Brașov

  1998

  17.811,00

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  SRCF Iași

  8

  147828 parțial

  8.10.01

  Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile

  Linii CF electrificate = 0,079 km (DIAG 15/19, Stația CF Verești)
  CF 31819

  Sucursalele regionale CF Cluj, Galați

  Sucursala Regională CF Iași

  1998

  55,30

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  9

  147830 parțial

  8.10.02

  Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile

  Deviere drum km 419+989-421+308, Ploiești-Vicșani
  CF 32123

  Sucursalele regionale CF Cluj, Galați

  Sucursala Regională CF Iași

  1998

  60,00

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  10

  147835 parțial

  8.10.07

  Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile

  Instalații SBW, CEM =
  9 buc.

  Sucursalele regionale CF Cluj, Galați

  Sucursala Regională CF Iași

  1998

  162.550,85

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  SRCF Constanța

  11

  147854 parțial

  8.10.02

  Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile

  Poduri = 1 buc. (L = 12 ml, S = 78 mp, Gura Ialomiței-Giurgeni)
  CF 21104; podețe = 4 buc. (L = 2,80 ml, S = 52 mp, Țăndărei-Chirana) CF 23170 (L = 1,80 ml, S =
  10 mp, Chirana-Gura Ialomiței) CF 22448;
  (L = 1,20 ml, 57 mp, Țăndărei-Chirana)
  CF 23175; (L = 1.20 ml,
  S = 38 mp, Țăndărei-Chirana) CF 22448

  Sucursalele regionale CF Galați, București

  Sucursala Regională
  CF Constanța

  1998

  33.308,47

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  12

  154984 parțial

  8.10.10

  Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile

  Părți componente ale unor site-uri ISDN și DTBN (fără a constitui un site integral, stațiile Constanța, Fetești și Ciulnița)

  Sucursalele regionale CF Galați, București

  Sucursala Regională
  CF Constanța

  1998

  323.703,65

  Hotărârea Guvernului
  nr. 581/1998, cu modificările și completările ulterioare

  Concesionate

  Concesionate

  Imobil

  -----