HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 octombrie 1993
privind numirea directorului Serviciului Român de Informaţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993  În temeiul art. 23 alin. 1 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Domnul Virgil Măgureanu se numeşte în funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 12 octombrie 1993.
  PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Bucureşti, 12 octombrie 1993.
  Nr. 35.
  -----------