LEGE nr. 199 din 17 noiembrie 1997pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, cu excepția art. 7 paragraful 2 din acest instrument juridic european.


  Articolul 2

  România declară că prin noțiunea autoritate regională, prevăzută la art. 4 paragrafele 4 și 5 din Carta europeană, se înțelege, potrivit legislației sale în vigoare, autoritate județeană a administrației publice locale.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN

  CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE
  adoptată la Strasbourg