ORDIN nr. 3.936/C din 21 decembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 25 ianuarie 2018
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 139 alin. (2) și art. 189 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Centrele educative și centrele de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziții contrare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader

  București, 21 decembrie 2017.
  Nr. 3.936/C.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din
  subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor