LEGE nr. 337 din 3 decembrie 2007
pentru completarea art. 195 din Codul penal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 8 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 195 din Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:
  "Dacă faptele prevăzute la alin. 1 şi 2 au fost săvârşite de un funcţionar care are obligaţia legală de a respecta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 3 decembrie 2007.
  Nr. 337.
  __________