LEGE nr. 601 din 22 decembrie 2003privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 48 din 29 iulie 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003, cu următoarea completare:– La articolul unic, după punctul 7 se introduce punctul 8, cu următorul cuprins:8. La articolul 103^5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Persoanele juridice române cu capital majoritar străin, care la data de 1 august 2003 erau autorizate să efectueze transport public fluvial de mărfuri, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) până la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificările și completările ulterioare și cu completarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 22 decembrie 2003.
  Nr. 601.
  -------