RECTIFICARE nr. 24 din 16 ianuarie 2020referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 24/2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2020
    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 4, la nr. crt. 42, coloana „Denumirea unității“, în loc de: „Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine «Grigore Antipa» - INCDM Constanța“ se va citi: „Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină «Grigore Antipa» - INCDM Constanța“.
    -----