ORDIN nr. 2.365 din 28 noiembrie 2022pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022
  Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 40.062/2.137 din 31.10.2022 prin care se propune modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română,
  ținând cont de prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 și 389 bis din 7 mai 2018, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul II

  Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat

  București, 28 noiembrie 2022.
  Nr. 2.365.

  Anexele nr. 1- 4

  ANEXE
  pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018
  privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate
  sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română