ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare
(actualizat până la data de 17 aprilie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 450 din 6 iunie 2006
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 825 din 5 iulie 2006
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009.
  În baza Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii*), cu modificările şi completările ulterioare,
  -------
  *) Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006.
  având în vedere prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul sănătăţii publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 7 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  p. Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu


  Anexă

  NORMA 06/06/2006