HOTĂRÂRE nr. 785 din 16 iulie 2008
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 23 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Comisia are în componenţa sa 13 membri, după cum urmează:
  a) 7 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, inclusiv preşedintele Comisiei;
  b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  c) câte un reprezentant din următoarele structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 16 iulie 2008.
  Nr. 785.
  -------