ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004
privind unele măsuri în domeniul învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 24 septembrie 2004  Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, educaţional şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice de predare prevăzute în anexele nr. II şi III la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 cuprind sporul de stabilitate şi sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător tranşelor de vechime în învăţământ, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru personalul didactic de predare cu vechime de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută în art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la îndeplinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi cu 15% faţă de cei prevăzuţi la tranşele respective în anexele nr. 1 şi 2.


  Articolul 2

  (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare prevăzute în anexele nr. IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 nu cuprind sporul de stabilitate şi sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, acestea urmând a se acordă la salariul de bază al personalului didactic auxiliar care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru funcţiile didactice auxiliare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.


  Articolul 3

  Pentru funcţia didactică de profesor universitar, prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 se aplică în continuare. Coeficienţii prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu cuprind sporul de stabilitate şi sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, acestea urmând a se acordă profesorilor universitari care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. VI şi VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 5 şi 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 5

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanţă de urgenţă, cuprinde şi creşterea prevăzută la art. 1 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Gheorghe Popa,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 16 septembrie 2004.
  Nr. 68.


  Anexa 1
  octombrie 2004
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.857.330 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul superior
  FUNCŢII DIDACTICE
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1.Conferenţiar universitar   --4,2805,1365,5355,7646,1066,3916,8777,105
    S--8,56010,03310,09510,22910,36310,88111,42511,996
    2.Şef lucrări (lector universitar)   -3,7663,8524,5944,7084,7935,0225,3645,592-
    S-6,5326,7048,0358,1698,3048,4828,9069,352-
    3.Asistent universitarS3,4243,4813,5664,2234,2804,3374,3944,4514,508-
      5,1655,2105,2546,1996,3336,4236,5576,8847,229-
    4.Preparator universitarS3,1383,195**)3,253**)-------
      5,0765,165**)5,210**)-------

  ----------
    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
    **) Pentru preparatorii din domeniul medical


  Anexa 2
  octombrie 2004
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.857.330 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  FUNCŢII DIDACTICE
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorVechime în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1.ProfesorS--3,6524,3654,5654,6794,9655,1935,4785,7926,106
    - cu grad didactic I
    - cu grad didactic II-3,0533,1103,6813,7663,9374,1664,4514,6514,8795,136
    - definitiv-2,9242,9673,4673,5243,6383,9524,1804,4374,6794,893
    - debutant2,910----------
    2.ProfesorSSD--3,0813,6663,8233,9374,1664,4514,6514,9085,193
    - cu grad didactic I
    - cu grad didactic II-2,7962,8533,3673,5383,6243,8954,1374,3804,6084,822
    - definitiv-2,7102,7673,2253,2823,3673,4813,6813,8804,0804,365
    - debutant2,682----------
    3.Institutor IS--3,0813,6663,8233,9374,1664,4514,6514,9085,193
    - cu grad didactic I
    - cu grad didactic II-2,7672,7963,3383,3953,5663,7383,9664,1944,4234,651
    - definitiv-2,7102,7673,2253,2823,3673,5663,6813,8524,1094,337
    - debutant2,682----------
    4.Institutor IISSD--2,9673,5383,6523,7954,0524,3084,5654,7655,050
    - cu grad didactic I
    - cu grad didactic II-2,6822,7393,2243,2813,3953,5663,7953,9944,2514,480
    - definitiv-2,6252,6823,1673,2243,2813,4813,5663,7663,9664,166
    - debutant2,596----------
    5.Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM--2,8533,3673,5383,6243,8954,1374,3944,6224,822
    - cu grad didactic I
    - cu grad didactic II-2,6112,6963,1813,2243,3013,3953,6523,8384,0374,308
    - definitiv-2,5682,6253,0813,1243,2103,3383,4383,5953,8524,049
    - debutant2,482----------
    6.Profesor, învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate*)M1,9401,9972,0542,4542,4682,4962,5392,5962,6532,8252,996

  ----------
    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statului personalului didactic


  Anexa 3
  octombrie 2004
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.857.330 lei
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice
  auxiliare din învăţământ*)
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficient de multiplicare
    minimmaxim
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***)S2,6523,900
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS2,3883,800
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,0083,700
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS1,8692,900
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS1,834-
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD2,2973,374
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,1383,028
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD1,9502,683
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD1,806-
    10Informatician gradul I AS2,7283,900
    11Informatician gradul IS2,4623,800
    12Informatician gradul IIS2,1983,700
    13Informatician gradul IIIS1,8692,900
    14Informatician gradul IVS1,8342,700
    15Informatician debutantS1,834-
    16Informatician gradul ISSD2,1833,374
    17Informatician gradul IISSD2,0243,028
    18Informatician gradul IIISSD1,8272,683
    19Informatician debutantSSD1,806-
    20Instructor-animator gradul IS2,0842,842
    21Instructor-animator gradul IIS1,8692,462
    22Instructor-animator gradul IIIS1,8342,274
    23Instructor-animator debutantS1,834-
    24Instructor-animator gradul ISSD1,9562,615
    25Instructor-animator gradul IISSD1,8272,274
    26Instructor-animator gradul IIISSD1,8062,008
    27Instructor-animator debutantSSD1,806-
    28Asistent social gradul IS2,2743,069
    29Asistent social gradul IIS1,8952,577
    30Asistent social gradul IIIS1,8342,311
    31Asistent social debutantS1,834-
    32Asistent social gradul ISSD1,9322,615
    33Asistent social gradul IISSD1,7992,274
    34Asistent social debutantSSD1,799-
    35Corepetitor gradul IS2,0842,842
    36Corepetitor gradul IIS1,8692,462
    37Corepetitor gradul IIIS1,8342,274
    38Corepetitor debutantS1,834-
    39Corepetitor gradul ISSD1,9562,615
    40Corepetitor gradul IISSD1,8272,274
    41Corepetitor gradul IIISSD1,8062,098
    42Corepetitor debutantSSD1,806-
    43Secretar I A****)S2,6523,900
    44Secretar IS2,3883,800
    45Secretar IIS2,0843,700
    46Secretar IIIS1,8692,900
    47Secretar IVS1,8342,700
    48Secretar debutantS1,834-
    49Secretar ISSD1,9323,374
    50Secretar IISSD1,8343,028
    51Secretar IIISSD1,7992,683
    52Secretar IVSSD1,7992,231
    53Secretar debutantSSD1,799-
    54Secretar I AM1,7652,922
    55Secretar IM1,7652,709
    56Secretar IIM1,7652,444
    57Secretar IIIM1,7652,231
    58Secretar debutantM1,765-
    59Bibliotecar, documentarist, redactor I APL/M1,7652,922
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M1,7652,709
    61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M1,7652,444
    62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M1,765-
    63Informatician I APL/M1,7652,922
    64Informatician IPL/M1,7652,709
    65Informatician IIPL/M1,7652,444
    66Informatician IIIPL/M1,7652,231
    67Informatician debutantPL/M1,765-
    68Instructor-animator I AM1,7652,274
    69Instructor-animator IM1,7652,008
    70Instructor-animator IIM1,7651,856
    71Instructor-animator debutantM1,765-
    72Instructor de educaţie extraşcolară I AM1,7652,274
    73Instructor de educaţie extraşcolară IM1,7652,122
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIM1,7651,895
    75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM1,7651,834
    76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM1,765-
    77Asistent social IPL/M1,9322,615
    78Asistent social IIPL/M1,7652,274
    79Asistent social IIIPL/M1,7651,971
    80Asistent social debutantPL/M1,765-
    81Corepetitor IM1,7652,008
    82Corepetitor IIM1,7651,856
    83Corepetitor IIIM1,7651,834
    84Corepetitor debutantM1,765-
    85Tehnician I A*****)M1,7652,274
    86Tehnician I*****)M1,7652,122
    87Tehnician II*****)M1,7651,895
    88Tehnician III*****)M1,7651,856
    89Tehnician debutant*****)M1,765-
    90Laborant I AS2,6523,600
    91Laborant IS2,3883,258
    92Laborant IIS2,0082,728
    93Laborant IPL/M1,7652,501
    94Laborant IIPL/M1,7652,209
    95Pedagog şcolar I AM1,7652,209
    96Pedagog şcolar IM1,7651,971
    97Pedagog şcolar IIM1,765-
    98Analist, programator, inginer sistem; I AS2,2314,252
    99Analist, programator, inginer sistem; IS2,0194,039
    100Analist, programator, inginer sistem; IIS1,8693,613
    101Analist, programator, inginer sistem; IIIS1,8343,135
    102Analist, programator, inginer sistem; IVS1,8342,869
    103Analist, programator, inginer sistem; deb.S1,834-
    104Analist (programator) ajutor; I AM1,7652,922
    105Analist (programator) ajutor; IM1,7652,709
    106Analist (programator) ajutor; IIM1,7652,444
    107Analist (programator) ajutor; IIIM1,7652,231
    108Analist (programator) ajutor; debutantM1,765-
    109Operator, controlor date; IM1,7652,709
    110Operator, controlor date; IIM1,7652,444
    111Operator, controlor date; IIIM1,7652,231
    112Operator, controlor date; IVM1,7652,019
    113Operator, controlor date; debutantM1,765-
    114Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IS2,3164,633
    115Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS1,9413,881
    116Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS1,8343,318
    117ComandantS1,9334,483
    118Şef mecanicS1,8343,623
    119Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,8342,886
    120CăpitanM1,7652,763
    121Şef mecanicM1,7652,702
    122Ofiţer punteM1,7652,518
    123Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,7652,456
    124Şef echipajM1,7652,579
    125Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1,7651,795
    126Inginer gradul I AS1,8693,613
    127Inginer gradul IS1,8343,401
    128Inginer gradul IIS1,8343,161
    129Inginer gradul IIIS1,8342,922
    130Inginer gradul debutantS1,834-
    131Subinginer gradul ISSD1,7993,189
    132Subinginer gradul IISSD1,7992,950
    133Subinginer gradul IIISSD1,7992,630
    134Subinginer debutantSSD1,799-
    135Medic primarS2,3164,633
    136Medic specialistS2,2314,252
    137MedicS2,0194,039
    138Medic stagiarS1,834-
    139Farmacist primarS2,3164,633
    140Farmacist specialistS2,0194,039
    141FarmacistS1,8343,401
    142Farmacist stagiarS1,834-
    143Dentist principalSSD1,7993,189
    144DentistSSD1,7992,950
    145Dentist debutantSSD1,799-
    146Tehnician dentar principalM1,7652,922
    147Tehnician dentarM1,7652,709
    148Tehnician dentar debutantM1,765-
    149Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS2,3164,633
    150Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,0194,039
    151Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1,8343,401
    152Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS1,834-
    153Psiholog, sociolog principalS2,0194,039
    154Psiholog, sociologS1,8693,613
    155Psiholog, sociolog debutantS1,834-
    156Cercetător ştiinţific principal IS2,3164,633
    157Cercetător ştiinţific principal IIS2,2314,252
    158Cercetător ştiinţific principal IIIS2,0194,039
    159Cercetător ştiinţificS1,8693,613
    160Asistent de cercetare ştiinţificăS1,8343,401
    161Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1,834-
    162Asistent IM1,7652,922
    163Asistent IIM1,7652,709
    164Asistent IIIM1,7652,444
    165Asistent stagiarM1,765-
    166Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS2,3164,633
    167Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS2,2314,252
    168Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2,0194,039
    169Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS1,8693,613
    170Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS1,8343,135
    171Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS1,834-
    172Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS2,2314,252
    173Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2,0194,039
    174Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS1,8693,613
    175Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagineS1,8343,135
    176Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS1,834-
    177Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS1,9413,881
    178Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS1,8343,318
    179Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS1,8343,135
    180Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS1,834-
    181Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   1,7652,922
    182Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   1,7652,709
    183Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   1,7652,444
    184Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   1,765-
    185Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenatorS1,9413,881
    186Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenatorS1,8343,401
    187Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenatorS1,8343,318
    188Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenatorS1,834-
    189Muzeograf, bibliograf ISSD1,7993,189
    190Muzeograf, bibliograf IISSD1,7992,950
    191Muzeograf, bibliograf IIISSD1,7992,630
    192Muzeograf, bibliograf debutantSSD1,799-
    193Secretar de redacţie, tehnoredactor I AM1,7652,922
    194Secretar de redacţie, tehnoredactor IM1,7652,709
    195Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM1,7652,444
    196Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM1,765-
    197Regizor scenă (culise) IM1,7652,922
    198Regizor scenă (culise) IIM1,7652,709
    199Regizor scenă (culise) IIIM1,7652,444
    200Regizor scenă (culise) debutantM1,765-
    201Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS1,8343,318
    202Ofiţer aspirantS1,834-
    203Şef staţie RTGM1,7652,922
    204Ofiţer RTG IM1,7652,444
    205Ofiţer RTG IIM1,7652,231
    206Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM1,765-
    207Medic veterinar IS2,2314,252
    208Medic veterinar IIS1,8693,613
    209Medic veterinar IIIS1,8343,135
    210Medic veterinar debutantS1,834-
    211Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS1,8693,613
    212Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS1,8343,161
    213Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS1,8343,135
    214Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS1,834-
    215Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I AS2,3164,633
    216Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS1,8693,623
    217Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS1,8343,318
    218Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS1,834-
    219Conservator, restaurator ISSD1,7993,189
    220Conservator, restaurator IISSD1,7992,950
    221Conservator, restaurator IIISSD1,7992,630
    222Conservator, restaurator debutantSSD1,799-
    223Conservator, restaurator, custode sală IM1,7652,922
    224Conservator, restaurator, custode sală IIM1,7652,709
    225Conservator, restaurator, custode sală IIIM1,7652,444
    226Conservator, restaurator, custode sală debutantM1,765-
    227Mânuitor carteM/G1,7651,971
    228Administrator financiar (patrimoniu) grad I******)S2,0534,050
    229Administrator financiar (patrimoniu) grad II******)S1,0173,240
    230Administrator financiar (patrimoniu) grad III******)S1,9803,012
    231Administrator financiar (patrimoniu) debutant******)S1,765-
    232Administrator financiar (patrimoniu) treapta I******)M1,9802,507
    233Administrator financiar (patrimoniu) treapta II******)M1,9442,328
    234Administrator financiar (patrimoniu) treapta III******)M1,9092,104
    235Administrator financiar (patrimoniu) debutant******)M1,765-
    236Antrenor categoria I   1,9413,881
    237Antrenor categoria II   1,7653,318
    238Antrenor categoria III   1,7653,189
    239Antrenor categoria IV   1,7652,950
    240Antrenor categoria V   1,7652,630
    241Antrenor debutant   1,765-

  ---------
   *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii şi
   Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica
   învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
   **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţămân-
   tul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
   ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
   ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate
   *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor - şcoala.
   ******) Utilizarea acestor functii va fi reglementată prin ordin al
           ministrului educatiei şi cercetării


  Anexa 4
  octombrie 2004
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.857.330 lei

                      Coeficienti de multiplicare pentru alte
                  functii specifice din instituţiile de invatamant
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    1.Şef atelier-şcoală IM2,0292,352
    2.Şef atelier-şcoală IIM2,0292,309
    3.Şef atelier-şcoală IIIM2,0292,135
    4.Instructor IM2,0292,265
    5.Instructor IIM2,0292,109
    6.Model IM2,0292,135
    7.Model IIM2,0292,109
    8.Supraveghetor noapteG1,9902,068


  Anexa 5
                        Indemnizatii de conducere specifice

      1. Functiile didactice din învăţământul superior *)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    ___________  minim__________ maxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator Şef al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament1520
    10.Şef de catedră1015

  --------
      *) Indemnizatia se calculeaza conform art. 91 alin. (1) din Legea Nr.
  128/1997

      2. Functiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional - liceal
  şi de maistri
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    ___________ minim__________ maxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei Corpului Didactic2535

     3. Alte functii specifice din instituţiile de invatamant
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % - _____________________________ limita maximă
    1.Secretar-şef de instituţie de înv. superior25
    2.Secretar-şef20  Anexa 6
                           Indemnizatii şi sporuri pentru
               indeplinirea unor activităţi specifice învăţământului

      1. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsa-
  bilitati suplimentare functiei didactice de predare de baza, care fac parte din
  salariul de baza, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
      Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maistri
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia în procente din salariul de bază - % - ___________________________________ limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10 % din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

  --------
      *) Cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea
  nr. 128/1997

      2. Indemnizatii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor
  functiei de baza şi care nu fac parte din salariul de baza.
    1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat  
      - la o comisie de până la 400 de candidaţi, inclusivpână la 50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat
      - la o comisie de peste 400 de candidaţipână la un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
    2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăun spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.


  ------