ORDIN nr. 1.333 din 26 septembrie 2019privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 octombrie 2019
  Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 29.258 din 21.08.2019, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8,
  în conformitate cu prevederile art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
  ORDIN
  pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul II

  Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,
  Călin Cristian Forț,
  secretar de stat

  București, 26 septembrie 2019.
  Nr. 1.333.

  ANEXĂ

  REGLEMENTARI
  privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile
  rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea
  operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8