HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 3 noiembrie 2005
privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Membrii comisiei de privatizare, inclusiv vicepreşedintele acesteia, beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită la nivelul salariului corespunzător funcţiei de consilier al preşedintelui executiv al societăţii bancare supuse privatizării.
  (2) Preşedintele comisiei de privatizare beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită la nivelul salariului corespunzător funcţiei de preşedinte executiv al societăţii bancare supuse privatizării."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  p. Preşedintele interimar al Autorităţii
  pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Jean Cătălin Sandu
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Dan Petrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Claudiu Doltu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 noiembrie 2005.
  Nr. 1.334.
  ---------