ORDIN nr. 1.524 din 4 decembrie 2009privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 9 februarie 2010
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe nr. A.V. 1.989/2009,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă ghidurile clinice pentru obstetrică-ginecologie elaborate de Comisia de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătății, prevăzute în anexele nr. 1-20, după cum urmează:
  a) Hipertensiunea indusă de sarcină - anexa nr. 1;
  b) Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie - anexa nr. 2;
  c) Conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh - anexa nr. 3;
  d) Boala tromboembolică în sarcină și lăuzie - anexa nr. 4;
  e) Terapia menopauzei - anexa nr. 5;
  f) Sarcina ectopică - anexa nr. 6;
  g) Dezlipirea prematură de placentă normal inserată anexa nr. 7;
  h) Ruptura prematură și precoce de membrane - anexa nr. 8;
  i) Embolia cu lichid amniotic - anexa nr. 9;
  j) Hemoragiile severe în periodul III și IV al nașterii pe cale vaginală - anexa nr. 10;
  k) Sarcina și valvulopatiile - anexa nr. 11;
  l) Sarcina multiplă - anexa nr. 12;
  m) Infecția HIV în sarcină - anexa nr. 13;
  n) Cancerul de col uterin - anexa nr. 14;
  o) Cancerul mamar - anexa nr. 15;
  p) Placenta praevia - anexa nr. 16;
  q) Ruptura uterină - anexa nr. 17;
  r) Lehuzia patologică - anexa nr. 18;
  s) Cancerul ovarian - anexa nr. 19;
  t) Cancerul de endometru - anexa nr. 20.


  Articolul 2

  Pe baza ghidurilor de practică medicală, fiecare unitate sanitară are obligația de a elabora, până la data de 31 martie 2010, protocoalele terapeutice care vor sta la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București.


  Articolul 3

  Unitățile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Cristian-Anton Irimie,
  secretar de stat

  București, 4 decembrie 2009.
  Nr. 1.524.

  Anexa nr. 1

  GHID
  privind hipertensiunea indusă de sarcină


  Anexa nr. 2

  GHID
  privind profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie


  Anexa nr. 3

  GHID
  privind conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh


  Anexa nr. 4

  GHID
  privind boala tromboembolică în sarcină și lăuzie


  Anexa nr. 5

  GHID
  privind terapia menopauzei


  Anexa nr. 6

  GHID
  privind sarcina ectopică


  Anexa nr. 7

  GHID
  privind dezlipirea prematură de placentă normal inserată


  Anexa nr. 8

  GHID
  privind ruptura prematură și precoce de membrane


  Anexa nr. 9

  GHID
  privind embolia cu lichid amniotic


  Anexa nr. 10

  GHID
  privind hemoragiile severe în periodul III și IV al nașterii pe cale vaginală


  Anexa nr. 11

  GHID
  privind sarcina și valvulopatiile


  Anexa nr. 12

  GHID
  privind sarcina multiplă


  Anexa nr. 13

  GHID
  privind infecția HIV în sarcină


  Anexa nr. 14

  GHID
  privind cancerul de col uterin


  Anexa nr. 15

  GHID
  privind cancerul mamar


  Anexa nr. 16

  GHID
  privind placenta praevia


  Anexa nr. 17

  GHID
  privind ruptura uterină


  Anexa nr. 18

  GHID
  privind lehuzia patologică


  Anexa nr. 19

  GHID
  privind cancerul ovarian


  Anexa nr. 20

  GHID
  privind cancerul de endometru