ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004
pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 4 mai 2004  Având în vedere necesitatea folosirii fondurilor alocate de consiliile judeţene şi consiliile locale pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a spitalelor clinice şi spitalelor universitare, conform art. 4 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, pentru lucrări aflate în derulare, care justifică caracterul de urgenţă şi excepţional,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  -------------
  p. Ministrul sănătăţii,
  Aurel Nechita,
  secretar de stat
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 aprilie 2004.
  Nr. 27.
  ---------------