HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 ianuarie 2001
privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 15 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi sa aprobe suportarea din bugetele instituţiilor publice respective a cheltuielilor de cazare la hotelurile din municipiul Bucureşti pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică numite, precum şi pentru persoanele care ocupa funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică şi cărora nu li s-au putut asigura încă locuinţe în municipiul Bucureşti, în condiţiile legii.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază şi de doua deplasări dus-întors între municipiul Bucureşti şi localitatea în care îşi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale căror cheltuieli se decontează în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare, în condiţiile legii, pentru asigurarea de locuinţe în municipiul Bucureşti demnitarilor respectivi.


  Articolul 3

  (1) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la art. 1 se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de acestea pentru o camera în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.
  (2) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la art. 1 şi în cazul în care acestea au ocupat apartamente în hoteluri din municipiul Bucureşti, iar tarifele pentru cazare în astfel de situaţii nu depăşesc tarifele percepute pentru o camera în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru cheltuielile aferente cazarii, care se efectuează în anul 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ────────────────