LEGE nr. 129 din 30 iunie 2010
pentru completarea art. 32^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  La articolul 32^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
  "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), societăţile comerciale privatizate sau succesorii în drepturi ale acestora, care deţin terenuri în cotă-parte indiviză pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate, nu au obligaţia majorării capitalului social cu valoarea terenurilor dacă optează pentru plata către instituţia publică implicată a unei despăgubiri egale cu valoarea cotei-părţi deţinute, stabilite prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat independent.
  (7) Plata sumei stabilite conform raportului de evaluare, reprezentând despăgubiri către instituţia publică implicată, se poate realiza integral sau în rate, pe o perioadă de maximum 3 ani, în condiţiile acordului părţilor.
  (8) Prevederile alin. (6) şi (7) se aplică şi societăţilor comerciale privatizate sau succesorilor în drepturi ale acestora, care deţin terenuri în cotă-parte indiviză pentru care urmează să se obţină certificatul de atestare a dreptului de proprietate, dacă îşi exercită dreptul de opţiune prevăzut la alin. (6) în termen de 3 luni de la data obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate.
  (9) Cheltuielile legate de evaluarea terenurilor şi încheierea acordului privind plata despăgubirilor către instituţia publică implicată se suportă de către societăţile comerciale beneficiare."


  Articolul II

  Prevederile art. 32^2 alin. (6)-(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea obţin certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri în cotă-parte indiviză şi îşi exercită dreptul de opţiune pentru plata despăgubirilor în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 30 iunie 2010.
  Nr. 129.
  -------