ORDIN nr. 4.865 din 16 august 2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011
  În baza prevederilor art. 263 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ și unitățile conexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 16 august 2011.
  Nr. 4.865.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele
  școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare
  și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic