HOTĂRÂRE nr. 328 din 24 august 2005pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 septembrie 2005
  În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 24 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere art. III din titlul XV "Modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Codul deontologic al magistraților, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele
  Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător dr. Dan Lupașcu

  București, 24 august 2005.
  Nr. 328.

  ANEXĂ

  CODUL DEONTOLOGIC
  al judecătorilor și procurorilor