ORDIN nr. 963 din 24 mai 2022privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 mai 2022
  Având în vedere:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19;– prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19;– prevederile Contractului de finanțare nr. 1/4.1.2 din 20.05.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate;– prevederile Hotărârii Guvernului nr 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 140.813/DGAPF din 23.05.2022 întocmit de Direcția generală antreprenoriat și programe de finanțare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare,
  ministrul antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Direcția generală antreprenoriat și programe de finanțare și agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu

  București, 24 mai 2022.
  Nr. 963.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul
  agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin
  Ordonanța de urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi
  și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar
  cu finanțare din fonduri externe nerambursabile