ORDONANTA URGENTA nr. 33 din 24 iunie 1997
privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 iunie 1997  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi celelalte consilii locale îşi stabilesc, prin hotărâre, normative proprii privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi.
  Hotărârea se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.


  Articolul 2

  Cheltuielile determinate de aplicarea acestor normative se suporta din bugetele anuale ale autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 3 şi ale anexei nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 27 februarie 1995, se modifica în sensul eliminării din cuprinsul acestora a menţiunilor referitoare la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile municipiilor, consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti şi se abroga orice dispoziţie contrară.
  p. PRIM-MINISTRU
  ULM SPINEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului şi a Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  --------------