ORDIN nr. 31/2.582/2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 31 din 17 februarie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE Nr. 2.582 din 29 martie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2017
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 257.417/2017 al Direcţiei generale politici agricole,
  în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Atestatul de producător este valabil un an de la data emiterii.2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh


  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.846/2.408/2014)
  (model)

  ROMÂNIA
  Primăria ................., judeţul .................
  ATESTAT DE PRODUCĂTOR
  seria ……..... nr. ……..........

  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere cererea domnului/doamnei ............, în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul ............., localitatea ................, str. ................ nr. …..........., legitimat(ă) cu CI/BI seria …...... nr. ….............., cod numeric personal (CNP) .................., şi înregistrată la primărie cu nr. ………..... din …………..,
  ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  se emite
  ATESTAT DE PRODUCĂTOR

  pentru ..............., domiciliat(ă) în judeţul ..., localitatea ........., str. …......... nr. …...., legitimat(ă) cu CI/BI seria ... nr. …...., cod numeric personal (CNP) …......,
  pentru următoarele produse agricole:
  ┌───────────┬───────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐
  │Produsul*) │ Suprafaţa de teren exploatată │ Produsul**) │ Număr, efective de │
  │           ├──────────────┬────────────────┤             │      animale       │
  │           │        ha    │      ari       │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  ├───────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
  │           │              │                │             │                    │
  └───────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────────┘
  Notă
  * Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  ** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.

  Data emiterii ………….........
  Primar,
  ...........................................
  (numele şi prenumele, semnătura, ştampila)
  NOTĂ:
  Formular tipărit de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., anul ………............

  ----