DECIZIE nr. 673 din 29 mai 2008pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008
  În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,
  Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

  p. Președintele
  Oficiului Național de Prevenire
  și Combatere a Spălării Banilor,
  Cezar Flavian Patriche

  București, 29 mai 2008.
  Nr. 673.

  Anexă

  METODOLOGIE DE LUCRU
  privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri
  externe