HOTĂRÂRE nr. 818 din 3 iulie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 24 iulie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 10 alin. (1) şi (2) şi al art. 12 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi al art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 3 iulie 2003.
  Nr. 818.


  Anexă

  NORMA 03/07/2003