ORDIN nr. 4.925 din 8 septembrie 2005
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 29 septembrie 2005  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Bucureşti, 8 septembrie 2005.
  Nr. 4.925.


  Anexă

  REGULAMENT 08/09/2005