HOTĂRÂRE nr. 36 din 8 octombrie 2012
privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 10 octombrie 2012  Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 612 din 10 iulie 2012,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se validează domnul procuror Gheorghe Muscalu şi doamna judecător Mona-Lisa Neagoe ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PETRU FILIP
  Bucureşti, 8 octombrie 2012.
  Nr. 36.
  ----------