HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 7 octombrie 2009
pentru aprobarea atestării zonei Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, ca staţiune turistică de interes naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 13 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă atestarea zonei Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, ca staţiune turistică de interes naţional.


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - În anexa nr. 5, la punctul I, după poziţia 37 se introduce o nouă poziţie, poziţia 38, cu următorul cuprins:
  "38. Zona Parâng-Petroşani - judeţul Hunedoara".
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  interimar,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 7 octombrie 2009.
  Nr. 1.205.
  ------------