HOTĂRÎRE nr. 610 din 30 septembrie 1992
privind cartea de identitate a vehiculului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 21 octombrie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana care o deţine, dreptul de proprietate asupra vehiculului.


  Articolul 2

  (1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi persoanele pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.
  (2) Datele despre vehicul se înscriu de către Registrul Auto Roman şi, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologării de tip sau individuale pentru circulaţie.
  (3) Datele despre deţinător se înscriu de către organul de poliţie care efectuează înmatricularea, pe baza dovezii ca acesta a achitat taxele cuvenite statului şi ca vehiculul este asigurat.


  Articolul 3

  La înstrăinarea vehiculului, deţinătorul acestuia va transmite dobînditorului cartea de identitate a vehiculului.


  Articolul 4

  Se exceptează de la dispoziţiile prezentei hotărîri vehiculele aparţinînd Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 5

  Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. În acelaşi termen, Ministerul de Interne, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Transporturilor vor elabora instrucţiuni de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Victor Babiuc
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu