LEGE nr. 208 din 29 iunie 2005
pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:
  - La articolul 285, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Până la data întrunirii Adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, prevăzută la alin. (1), Bursa de Valori Bucureşti va proceda la inventarierea şi reevaluarea patrimoniului. Pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală, o parte din activul patrimonial reevaluat al Bursei de Valori Bucureşti se va transforma în capital social al Societăţii Comerciale «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A. Capitalul social stabilit va fi repartizat în cote egale, cu titlu gratuit şi fără sarcini fiscale, membrilor Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti înregistraţi la data adunării generale prevăzute la alin. (1) şi se consideră subscris şi vărsat integral de la data acestei adunări generale."


  Articolul II

  Înregistrarea Societăţii Comerciale "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A. la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se va realiza pe baza hotărârii prevăzute la art. 285 alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 29 iunie 2005.
  Nr. 208.
  -----------